Volda Campus SpareBank1 Arena

Volda Campus SpareBank1 Arena

Volda Campus SpareBank1 Arena er en imponerende og utrolig fleksibel og anvendelig flerbrukshall. Her har man tenkt mange tanker samtidig og bygget det som barer må bli et pulserende og inspirerende senter for idretten i og rundt Volda.

Foto / arkitekt: Stefan Ekberg Arkitekter AS

Anlegget er på 11 200 kvadratmeter fordelt på tre etasjer og en parkeringskjeller. Selve hallflaten i første etasje er på 2.150 m2, noe som sikrer baner med internasjonale mål, både for håndball og volleyball. Hallen kan deles opp i mindre enheter for trening. Da er det blant annet plass til to håndballbaner, seks volleyballbaner, fire basketballbaner og anlegg for landhockey.

I tillegg til mulighetene for hallsport rommer den nye Volda Campus Sparebank 1 Arena mange andre muligheter. Her er styrketreningsrom, spinningsal, oppvarmingsareal, ti hovedgarderober med fem dusj-soner, mange mindre garderober og en rekke lagerrom. Anlegget inneholder også aktivitetsrom for turn, klatresenter med buldrevegg og en 10 meter høy klatrevegg. Det er sosiale rom, møterom, kontorer, kiosker, kafé og selvfølgelig toaletter. Kort sagt; en imponerende hall med utallige muligheter.

Med maksimal kapasitet kan hallen huse 2.200 tilskuere.

Hvor

Anlegget ligger sentralt i Volda, og hallen er nærmeste nabo til Høgskulen i Volda og Nye Øyra skule.

01 – oppgaven

Volda Campus SpareBank1 Arena er et sammensatt og kompleks bygg med mange, spennende faglige utfordringer på flere plan. Først og fremst måtte vi ta hensyn til at det skal være mange, og veldig ulike, brukere og brukergrupper. Og mye bruk. Det var derfor viktig for oss å finne løsninger som sikret maksimal fleksibilitet for både administrator og brukere. En løsning som både er lett å bruke og lett å styre, rett og slett.

Videre var det stor fokus på å finne løsninger som er robuste, samtidige som de er kostnadseffektive, både i montering og drift. Det er ikke alltid de rimeligste og billigste løsningene i innkjøp er de totalt beste løsningene på sikt. Slik var det også her. Å redusere nødvendig kabling til et minimum, for eksempel, bidrar positivt i det totale regnskapet. Dersom man også klarer å ha fokus på drift over tid, mener vi at de valgte løsningene faktisk er optimale kostnadseffektive alternativer.

Til slutt er det verdt å nevne at vi også hadde spesiell fokus på brukervennlighet, miljø og gjenbruk.

02 – Løsningen

Løsningene vi har valgt er hentet fra flere, store, velrennomerte internasjonale produsenter og leverandører av godt gjennomprøvde produkter. Produktene er valgt utifra en totalvurdering av fleksibilitet, brukevennelighet og kostnadseffektivitet.

03 – Resultatet

De valgte løsningene har gitt bruker stor fleksibilitet i et system som er lett å administrere og som også er veldig kostnadseffektivt. Vi har også valgt løsninger som er riktig i et miljøperspektiv. Og, for å si det selv, løsningene er veldig tidsriktige og stilige.

Endre Bårsaune – Driftssjef Betonmast Røsand AS:

For oss som Totalentreprenør er det særdeles viktig at grensesnittene mellom fag og leveranser blir ivaretatt på en god måte. Ikke minst at alle fag forstår den enkeltes leveranse og hvilke krav som stilles til egen leveranse. Låssentret var tydelige på hvilke krav som måtte stilles til Betonmast sin dørleveranse. Etter noen runder med kvalitetsikring kunne vår bestilling av dører effektueres og i ettertid har det visst seg at bestillingen som ble gjort var riktig, ingen problem.

Kravene til hva Elektro skulle levere ble også gjennomgått og forstått slik at den delen oppfatter vi også som veldig god. Låssentret avholdt flere møter med Byggherre/bruker for å sikre kvaliteten på låssystemet/adgangskontroll. Dette er en viktig del av leveransen for å få en fornøyd byggherre/bruker. God oppfølging.

Kontraktuellt må jeg si meg godt fornøyd med Låssentret sin oppfølging. Ingen diskusjoner om sluttoppgjør, ryddighet omkring kontrakt og endringer. Stilte opp når det var behov for avklaringer. Framdriftsmessig, god oppfølging og riktig bemanning.

Personalet på byggeplass med Arve i spissen hadde forstått hva lagspill er for noe, samarbeidsvillig, stilte naturligvis krav når det måtte til. Positiv opplevelse.

Alt i alt veldig godt fornøyd med Låssentret og Deres oppfølging av prosjektet. Det gjelder prosjektering, montasje og annen administrativ oppfølging.

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling