Prosjektering

Prosjektering

Sikring fra A til Å

Låssenteret hjelper deg fra A til Å og leverer trygghet tilpasset dine behov.

prosjektering

Ivareta dine sikringsbehov

Låssenteret utfører avdekkende kartlegging, leverer, monterer og utfører service på komplette sikringssystemer. Vi samarbeider med byggherrer og arktitekter for å levere en komplett løsning som ivaretar alle dine sikringsbehov.

Kravene til områdesikring blir stadig høyere. Låssenteret tilbyr prosjektering og hjelper deg med å få oversikt over hvilke krav som til enhver tid er gjeldende, slik at du kan være trygg på at du får en robust installasjon.

Administrasjon

Ytrebygdsvegen 11, 5251 Søreidgrend


Norske Låsesmeder
Mesterbrev
Trioving Sikkerhetsseter
nkom
startbank
startbank
miljofyrtarn