Prosjektleder Gjøvik

Liker du å jobbe med salg og prosjektstyring?

Vi søker etter en ny kollega, en dyktig Prosjektleder

Stillingen byr på utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med befaring, kundemøter, innsalg og gjennomføring av større og mindre prosjekt for lås og beslag, dørautomatikk og adgangskontroll. Du har ansvar for eget salgsbudsjett og følger opp egne prosjekt fra innsalg og tilbud til ferdigstillelse. Prosjektleder ivaretar eksisterende kundeportefølje og jobber aktivt mot nye potensielle kunder, og bidrar til at bedriften totalt sett har en solid ordrereserve, og når sine omsetningsmål.

Du er vår representant utad og utfører dine oppdrag på en effektiv og nøyaktig måte. Orden og god fremtreden, samt plettfri vandel er et krav.

Vi ønsker oss flere kvinner i vår bransje og oppfordrer også kvinner til å søke.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer med engasjement og yrkesstolthet. Konkurransedyktige betingelser og relevant arbeidsutstyr.
Arbeidssted er ved vår avdeling på Gjøvik, noe reiseaktivitet må påregnes. Tiltredelse er ønskelig snarest mulig.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

  • Salg og prosjektering av større og mindre prosjekter og oppdrag.
  • Kvalitetssikre alle detaljer i egne prosjekter fra innsalg til ferdigstillelse.
  • Overvåke markedet, ha tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere og ha førstehåndskunnskap om hvilke løsninger vi kan tilby.
  • Ivareta alle henvendelser inkludert serviceoppdrag.

Motivasjon, læringsvilje og interesse er viktigst – i tillegg er en eller flere av følgende kvalifikasjoner ønskelige

  • Salgserfaring med befaring, tilbudsbeskrivelse og gjennomføring.
  • Bransjeerfaring innen lås og beslag, dørautomatikk eller adgangskontrollbransjen.
  • Relevant fagbrev/ svennebrev vil være en fordel.
  • Annen relevant håndverkerbakgrunn.

Plettfri vandel; uttømmende politiattest må leveres før ansettelse, og førerkort klasse B er et krav. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk.

For å lykkes i stillingen mener vi nøkkelen er at:

Du arbeider godt både selvstendig og i team, og er løsningsorientert. Du er ansvarsbevisst med klare krav til egen kvalitet, er tillitsskapende og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer. Du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver og overholder tidsfrister. Du bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger, og yter topp service, overfor våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som egne kollegaer.

Stilling: Prosjektleder  
Arbeidstid: Heltid
Sted: Gjøvik

Søknader behandles fortløpende

Henvendelser bes rettes til avdelingsleder Espen Andersen, Låssenteret Gjøvik. Søknad og CV kan sendes per epost.

Telefon:953 33772
E-post: espen.andersen@lassenteret.no