Prosjektering

Det lønner seg å ta oss med fra starten av. Som låsesmed og sikkerhetssenter opplever vi ofte at vi blir involvert sent i byggeprosessen. Det kan bety at kabler allerede er strukket, eller at det ikke er mulig å strekke flere. Det kan også bety at man ikke har optimalisert universell utforming i adgangsløsningene. Riktig prosjektering og tidlig involvering når det gjelder adgangssystemer, er avgjørende for å oppnå best mulig resultat for minst mulig penger. Som kunde drar du derfor stor nytte av å involvere våre prosjekteringsteam tidlig i prosjektfasen.

prosjektering

Kompetanse du
kan stole på

Låssenteret har blant landets dyktigste og mest erfarne beskrivere og prosjektledere innenfor lås og beslag. Våre fagfolk har vært med på å planlegge, utvikle og montere noen av de største og mest kompliserte anleggene i Norge de siste årene. Vi utfører avdekkende kartlegging og leverer, monterer og utfører service på komplette sikringssystemer. Vi samarbeider med byggherrer og arkitekter for å levere komplette løsninger som ivaretar alle dine sikrings- og adgangsbehov.

Prosjektering = trygghet

Kravene til områdesikring blir stadig mer krevende og løsningene mer og mer kompliserte. Skikkelig kartlegging må gjennomføres for å avdekke behov og krav. Låssenteret tilbyr prosjektering og hjelper deg med å få oversikt over hvilke krav som til enhver tid er gjeldende. På denne måten kan du være trygg på at du får en robust installasjon som oppfyller lovverk og retningslinjer. Dette sikrer vi enten det dreier seg om mekaniske løsninger med den gode gammeldagse nøkkelen eller om vi ser på avanserte elektroniske låssystemer med automatikk, kort og kode.

Finn din nærmeste avdeling

Ta kontakt med din nærmeste avdeling og spør oss om prosjektering, så hjelper vi deg.

Norske Låsesmeder
Mesterbrev
nkom
startbank
startbank
startbank
Sentral godkjenning