Om Låssenteret

Et ledende sikkerhetssenter

Låssenteret AS er Norges største sikkerhetssenter og låsesmed.  Låssenteret har 36 avdelinger fordelt over hele landet fra Kirkenes til Kristiansand. Det betyr at du alltid har et sikkerhetssenter i nærheten.

Vi er hele tiden brennende opptatt av å bygge et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Vi skal være det beste sikkerhetssenteret i Norge.

Totalt har vi om lag 430 ansatte. Våre låsesmeder, prosjektledere, montører, beskrivere og systemeksperter sørger hver dag for at private- og næringseiendommer får nye, moderne og stadig sikrere lås- og adgangsløsninger. Vi har solide og gode kundereferanser og referanseprosjekter, både fra naboen på hjørnet og fra bygg som krever markedets høyeste sikkerhet.

Vi ønsker å være en leverandøruavhengig tilbyder av løsninger. Dette sikrer at våre kunder kan stole på at de valg vi gjør er de beste for deg. Våre løsninger er tilpasset kundebehov, økonomi og ønsket sikkerhetsnivå.

Låssenteret AS omsatte for 870 millioner kroner i 2022 – inkludert omsetningen fra oppkjøpte enheter. Vi er stolte av å kunne si at vi leverer over 9% resultatmargin.

Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene, både gjennom oppkjøp og organisk vekst, men vi har alltid hatt en lønnsom drift, noe som bidrar til at vi er en solid og trygg samarbeidspartner. Låssenteret AS er i dag eid av de ansatte og  Ståle Raa, i tillegg til oppkjøpsfondet Procuritas.

Desember 2023

Fabian Bruvik ansettes som konstituert administrerende direktør. Fabian kommer fra stillingen som avdelingsleder i Låssenteret Heikki Bruvik og har over 10 års erfaring som prosjektleder i selskapet. Fabian har hatt en sentral rolle i utviklingen av Heikki Bruvik AS og har i tillegg til lang bransjeerfaring, en Mastergrad fra Norges Handelshøyskole.

Juli 2022

Låssenteret kjøper Glass & Låsservice i Haugesund og overtar selskapet fra 1.juli . Bedriften er den største glassmesterbedriften på Haugalandet, med 15 ansatte og en omsetning på ca. 25 millioner kroner hvert år, de seneste årene.

Mars 2022

Låssenteret kjøper Bergensbaserte Heikki Bruvik og selskapet får 40 topp kompetente medarbeidere og ytterligere ca. 80 millioner i omsetning.

November 2021

Låssenteret kjøper Flexi Lås & Gitter og tilfører selskapet landets beste miljø innenfor rulle- og fastgitter og med det en solid utvidelse av kompetanse og leveransekapasitet innenfor områdesikring og gitterløsninger.

Oktober 2021

Låssenteret kjøper Glass & Låsservice Stord og overtar fra slutten av oktober hele driften, lokaler og alle ansatte. Dette er det tredje oppkjøpet på kort tid som inkluderer en betydelig fagkompetanse innenfor glass. Vi er med det ikke lenger «bare» en låsesmed, men nå tilbyr vi markedet en god, solid og kompetent leverandør av glassløsninger.

August 2021

Låssenteret kjøper Hardanger Glass og Lås AS og overtar selskapet fra 15.august. Med dette oppkjøpet får Låssenteret ytterligere 10 ansatte og har nå 31 avdelinger fra Kristiansand til Kirkenes.

April 2021

Låssenteret kjøper Thermoglass i Alta og Kirkenes, samt LockTech i Alta og overtar fra 20. april hele driften, lokaler og alle ansatte. Med disse oppkjøpene runder Låssenteret 350 ansatte og 30 avdelinger.

Desember 2020

Låssenteret kjøper Låsmester Vest i Egersund og overtar fra 1.desember hele driften, lokaler og de fire ansatte. Kyrre Sivertsen Levold blir avdelingsleder. Låssenteret Egersund blir selskapets 28.avdeling.

Oktober 2020

Låssenteret viderefører sin vekststrategi og kjøper  Trygge Rom i Bærum (tidligere Låsbua).
Oppkjøpet gjør at vi nå også blir godt representert på vestsiden av Oslo, samt i Asker og Bærum.

September 2020

Oppkjøpet av dormakaba operasjonaliseres og Låssenteret får fire nye avdelingskontor i byer vi tidligere ikke har hatt representasjon; Gjøvik, Sandefjord, Drammen og Tromsø. I tillegg får vi et nytt kontor i Oslo og et i Trondheim. De ansatte fra dormakaba i Haugesund og Bergen innlemmes fra nå i våre eksisterende avdelinger i de to byene.

August 2020

Helge Midtun hentes inn som styreleder. Midttun har vært konsernsjef i Aker BioMarine, Fjord Seafood og Det Norske Veritas. Midttun innehar i dag flere styreverv, blant annet som styreleder i Aibel.

August 2020

Låssenteret oppkapitaliseres med 200 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for å sikre videre vekst. Inn på eiersiden kom det svenske oppkjøpsfondet Procuritas. De ansatte kommer inn på eiersiden og investerer 10 millioner kroner. Raa Invest AS med Ståle Raa investerer for 62 millioner kroner i emisjonen.

Juli 2020

Låssenteret kjøper låsesmedvirksomheten til dormakaba i Norge og vokser med dette med drøyt 80 nye medarbeidere.

Mai 2020

Låssenteret lanserer nettbutikk. Kan besøkes på https://nettbutikk.lassenteret.no/

April 2020

Låssenteret åpner ny filial i Førde, med Marcus Dahl som avdelingsleder.

Mars 2020

Låssenteret AS får sitt synlige bevis på at vi er Miljøfyrtårnsertifiserte. I en seremoni i Bergen mottok Konserndirektør Ståle Raa diplom av ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen.

Januar 2020

Låssenteret Marvik AS fusjoneres inn i Låssenteret AS og blir Låssenteret, Avdeling Marvik.

Oktober 2019

Låssenteret etablerer egen avdeling i Follo. Jonny Jensen blir avdelingsleder.

September 2019

Låssenteret overtar alle aksjene i Stavangerselskapet Marvik AS. Selskapet er blant Rogaland sine eldste og mest erfarne aktører i bransjen.

August 2019

Odd-Harald Danielsen trer inn som Administrerende direktør for Låssenteret AS. Samtidig går Ståle Raa over i stillingen som Konserndirektør for selskapet. Danielsen kommer fra stillingen som Markedssjef i Assa Abloy Opening Solutions AS, tidligere TrioVing, og har lang erfaring i bransjen.

Juni 2019

Låssenteret AS overtar samtlige aksjer i Optimera Sikring og Lås AS med avdelinger i Haugesund, Sandnes og Kristiansand. Samtidig innleder Låssenteret AS et samarbeid med Optimera. Låssenteret har med dette nå 185 ansatte.

April 2019

Låssenteret AS kjøper Gardit Lås og Sikkerhet i Nordfjordeid. Selskapet ble fusjonert inn i Låssenteret i mai 2019.

November 2018

Låssenteret AS starter ny avdeling i Trondheim med ansatte med lang fartstid i bransjen.

Oktober 2018

Låssenteret AS starter ny avdeling på Tveita i Oslo med fem ansatte med lang bransjekunnskap og erfaring.

Juni 2018

Etter overtakelse av aksjene i mai, fusjoneres Norsk Låsservice og More Beslag med Låssenteret AS. Selskapet blir Norges største aktør innen lås- og adgangskontroll.

Mars 2018

Låssenteret AS overtar samtlige aksjer i Fredrikstad Låsservice AS, en låsesmed med avdelinger i Fredrikstad og Halden. Med oppkjøpet etablerer Låssenteret seg i Østfold og befester sin posisjon som ledende fagmiljøet innen lås, beslag og adgangskontroll i Norge. Selskapet ble fusjonert inn i Låssenteret april 2018.

Januar 2018

Låssenteret AS kjøper Byggsikkerhet i Kongsberg. Byggsikkerhet er et Trioving Sikkerhetssenter som ble etablert i 1993. Selskapet er sentralt plassert i Kongsberg sentrum med butikk og geografisk passer oppkjøpet i Kongsberg perfekt i forhold til avdelingene i Arendal og Oslo. Selskapet ble fusjonert inn i Låssenteret mars 2018.

Oktober 2017

I oktober 2017 ble oppkjøpet av Bergen Låsservice AS fullført. Selskapet ble fusjonert med Låssenteret AS samme året.

Bergen Låsservice er en totalleverandør av lås, beslag og adgangskontroll og har siden oppstarten i 1994 vært et TrioVing sikkerhetssenter. Selskapet  er en godt etablert aktør i Hordaland med 19 ansatte og en omsetning på over 35 millioner kroner i 2017. Bergen Låsservice er et velrenommert, solid og godt drevet selskap med særdeles dyktige ansatte og har i alle år vært veldrevet, innovativt og fremstått som en god representant for låssmedfaget. Sammen med Låssenteret avdeling sør (Søreide) blir Låssenteret den ledende aktøren i Bergen og omegn.

Høsten 2017

Låssenteret AS har sikret seg en rett på kjøp av samtlige aksjer i selskapet Norsk Låsservice og Mørebeslag AS, som har avdelinger i Molde, Kristiansund, Ålesund, Ulsteinvik og Volda. Dette selskapet vil i løpet av kort tid endre navn til Låssenteret Norge AS og profilere seg utad under navnet Låssenteret. I løpet av kort tid vil selskapet blir fusjonert inn i Låssenteret AS. Låssenteret AS vil etter fusjonen være det største frittstående TrioVing sikkerhetssenteret i Norge med over 80 godt kvalifiserte fagfolk. Selskapet har som ambisjon å vokse videre, både gjennom organisk vekst og oppkjøp, og har som mål å være ledende innen bransjen gjennom de beste fagfolkene og de mest fornøyde kundene.

September 2017

Selskapet er en ledende aktør innen adgangskontroll, sikkerhet, lås og beslag til både privat, prosjekt og servicemarkedet. Hovedkontoret er i Bergen. Selskapet har bygget videre på den solide bedriften Arve Karlsen i en årrekke har bygget opp fra Stoa i Arendal og betjener nå kunder langs kysten fra Bergen til Oslo. Selskapet har over 40 ansatte og en god ordrereserve bestående av både prosjekter og rammeavtaler til bedrifter og offentlig sektor.

Juni 2017

Låssenteret AS overtar samtlige aksjer i Låssenteret Montasje AS, med avdelinger i Bergen og Stavanger. Selskapene fusjonerte i løpet av våren og det fusjonerte selskapet får navnet Låssenteret AS. Låssenteret AS får avdelinger i Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo og er etter fusjonen et av de største frittstående Trio Ving sikkerhetssentrene i Norge.

Våren 2017 – Ny eier overtar stafettpinnen etter Arve Karlsen

I mai 2017 overtar et selskap eid av Raa Invest AS (Ståle Raa) samtlige aksjer i Låssenteret AS av Arve Karlsen. Dette er Ståle Raa sitt comeback i bransjen etter at han i 2013 solgte selskapet Safeguard Group med datterselskapene Låsservice og Hydrea til Assa Abloy. Etter at karantenetiden var over ønsket Raa seg tilbake i bransjen og inngikk en avtale med Arve Karlsen om kjøp av aksjene i Låssenteret AS. Intensjonen var å bygge videre på den solide bedriften Arve Karlsen i en årrekke hadde bygget opp. Arve Karlsen trådte ut som eier, men forblir aktiv i selskapets daglige drift ved avdelingen i Arendal.

2016 – Navneendring og ny avdeling

I 2016 etablerte selskapet en avdeling i Oslo og selskapet endret navn og profil til Låssenteret AS.

1970 – Etablert

Låssenteret AS har sitt utspring fra selskapet Arve Karlsen AS, som siden etableringen i 1970 har vokst til å bli en sentral og ledende aktør i Aust-Agder.

Et trygt valg

Låssenteret er medlem av Foreningen Norske Låsesmeder og oppfyller alle kvalifikasjoner for mesterbrev. Vi er også autorisert sikkerhetssenter, og kan tilby konsulentbistand, levering og montering av utstyr for offentlige bygg, bedrifter og boliger.
Norske Låsesmeder
Mesterbrev
nkom
startbank
startbank
startbank
Sentral godkjenning