Dørautomatikk

Dørautomatikk er automatisk eller elektrisk styring av åpning og lukking av dører. Dette skjer enten helautomatisk eller ved å gi døren en impuls. Spesielt med tanke på universell utforming er dørautomatikk viktig å ha på plass for bevegelseshemmede, men også ved brann og i tilfeller der lovverket stiller krav til dette.

Låssenteret tilbyr automatiserte dørstyringssystemer for enkel og effektiv adgang – enten du trenger en enkel dørlukker eller automatisk, sensorstyrt åpning og lukking.

dørautomatikk

Moderne dørsystemer

Låssenteret leverer systemer for automatisk åpning, lukking og låsing av dører. Vi har inngående kjennskap til lover og regler, muligheter og produktbredde og vi vet godt til de løsninger som møter dine behov på best mulig måte.

Særlig i bygg med mange brukere og mye trafikk, som næringsbygg og offentlige bygg stilles det høye krav. Ofte kan også riktig dørstyring gi betydelige funksjonsfordeler, ikke minst for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kontakt oss

Med dørautomatikk får du et driftssikkert system som sikrer tilgjengelighet og bekvemmelighet for alle. Vi planlegger og installerer dørautomatikk for private så vel som næringer. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne en løsning som møter dine behov.

Norske Låsesmeder
Mesterbrev
nkom
startbank
startbank
startbank
Sentral godkjenning