Prosjektleder i Bærum

 

Finner du det spennende å jobbe med salg og prosjektstyring?

Er du opptatt av å finne de beste løsningene?

 

Vi har stadig økende oppdragsmengde i Bærum og skal nå ansette  

PROSJEKTLEDER

Prosjektleder jobber med innsalg og oppfølging av egne prosjekter, er ansvarlig for å ivareta eksisterende kundeportefølje, samt jobber mot nye potensielle kunder. Prosjektleder er ansvarlig for prosjektet i hele fasen fra innsalg og tilbud til ferdigstillelse. Prosjektleder skal bidra til at bedriften totalt sett har en solid ordrereserve, og når sine omsetningsmål, og er ansvarlig for sitt eget salgsbudsjett. Du er vår representant utad og ansvarlig for å utføre dine oppdrag på en effektiv og nøyaktig måte. Orden og god fremtreden, samt plettfri vandel er et krav. Prosjektleder rapporterer til Avdelingsleder.

Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer med engasjement og yrkesstolthet. Konkurransedyktige betingelser og relevant arbeidsutstyr.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

  • Salg og prosjektering av større og mindre prosjekter og oppdrag.
  • Kvalitetssikre alle detaljer i egne prosjekter fra innsalg til ferdigstillelse.
  • Overvåke markedet, ha tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere og ha førstehåndskunnskap om hvilke løsninger vi kan tilby.
  • Ivareta alle type henvendelser inklusiv serviceoppdrag.

Motivasjon, læringsvilje og interesse kan veie opp for manglende formell kompetanse.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige men ikke avgjørende.

  • Erfaring med å jobbe med B2B salg og prosjektstyring.
  • Erfaring fra lås-, automatikk-, alarm- eller adgangskontrollbransjen.
  • Relevant fagbrev/ svennebrev vil være en fordel.

Plettfri vandel; uttømmende politiattest må leveres før ansettelse, og førerkort klasse B er et krav. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk.

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at: Du kan arbeide selvstendig, er kreativ og løsningsorientert. Du er ansvarsbevisst og har klare krav til egen kvalitet, er tillitsskapende og bevisst på å bidra til et godt arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer. Du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver og overholder tidsfrister. Du bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger, både kvantitative og kvalitative, og yter topp service, overfor våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som egne kollegaer.

Arbeidssted er ved vår avdeling i Bærum. Reiseaktivitet må påregnes.

Stilling: Prosjektleder
Arbeidstid: Heltid
Sted: Bærum

Søknader behandles fortløpende

Henvendelser bes rettes til avdelingsleder Christoffer Viig, Låssenteret Bærum. Søknad og CV kan sendes per epost.

Telefon: 906 63 915
E-post: christoffer.viig@lassenteret.no