Dørautomatikk

Låssenteret tilbyr automatiserte dørstyringssystemer for enkel og effektiv adgang – enten du trenger en enkel dørlukker eller automatisk, sensorstyrt åpning og lukking.

Moderne dørsystemer

Låssenteret leverer systemer for automatisk åpning, lukking og låsing av dører. Moderne dører har i dag en rekke krav og bruksområder – blant annet er det lovpålagt ved enkelte brukstilfeller at dørene skal åpne seg automatisk og/eller være selvlukkende, som dører i brannskiller og rømningsveier.

Særlig i bygg med mange brukere og mye trafikk, som næringsbygg og offentlige bygg stilles det høye krav. Ofte kan også riktig dørstyring gi betydelige funksjonsfordeler, ikke minst for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kontakt oss

Med dørautomatikk får du et driftssikkert system som sikrer tilgjengelighet og bekvemmelighet for alle. Vi planlegger og installerer dørautomatikk for private så vel som næringer. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne en løsning som møter dine behov.

Norske Låsesmeder
Mesterbrev
nkom
startbank
startbank
startbank