Byfjordparken

Byfjordparken

Byfjordparken

I Stavanger, tett på byen og tett på fjorden, bygges det nå en grønn, moderne og attraktiv ny bydel – Byfjordparken – en herlig blanding av topp moderne, fleksible og miljøriktige kontorlokaler, og et rikt og variert utvalg av leiligheter.

Næringsdelen i prosjektet skal etter hvert fordeles over ni bygg og bestå av 56 000 kvadratmeter toppmoderne kontorløsninger – alt i sjøkanten. For å sørge for maksimal trivsel blir kontorlokalene omgitt av praktiske og trivselsskapende tilleggstjenester. Døgnåpent treningssenter, kaffebarer og sosiale soner bare for å nevne noen. Bedriftsøkonomisk Institutt Stavanger og Noroff samt Hjemmestjenesten i Stavanger kommune (NAV) er tre institusjoner som allerede har grepet muligheten og flyttet til Byfjordparken.

I de første leilighetene, som nå er under oppføring, kunne de som var tidligst ute velge mellom boenheter som varierer fra 55 til 132 kvadratmetere og fra 2 til 5 rom. Alle disse skal spres over 7 etasjer og tre bygg.

Byfjordparken

Foto: GMC

Hvor

Byfjordparken ligger ved innseilingen til Stavanger.

01 – Beliggenhet

Der hvor Bjelland hadde sin produksjon frem til 1975 og GMC Maritime senere vokste frem, finner vi nå nyskapningen Byfjordparken. For de virkelig lokalkjente vil begrepet Kalhammervigå avstedkomme gjenkjennende og anerkjennende nikk og smil. For de som er litt mindre familiær med både Stavangersk geografi og dialekt, vil innseilingen til Stavanger og uttrykket Byfjorden gi en god mening.

02 – Løsningen

Vår rolle i dette prosjektet har i første omgang omfattet næringsdelen, og arbeidet kan i korte trekk oppsummeres til allsidighet. Med en herlig blanding av adgangsløsninger som krever stor åpenhet og tilgjengelighet, og løsninger som krever streng adgangskontroll og begrenset tilgang, har vi virkelig fått brukt hele vårt brede kompetansespekter. Her er det barnehager, treningssenter, høyskoler, Hjemmetjenesten, NAV og byggherren selv; GMC eiendom. Det sier seg selv at her er det behov for mange ulike vurderinger og løsninger.

Sammen med Caverion har vi skapt et felles og helhetlig system for adgang og adgangskontroll for alle tre byggetrinnene. Samtidig har vi løst de utfordringene og ønskene hver enkelt av leietakerne har hatt og møtt deres behov og spesifikasjoner. Alle byggene har FG-godkjente nattlåser.

Et viktig moment blant de fleste leietakerne er at løsningene som gjelder på dagtid er fleksible og hensiktsmessige. Daglåsene er kortstyrte.

En av leietakerne hadde et større behov enn de andre for å ha nattlåser som er styrte både på innbrudds- og brannalarm (røklukefunksjon). Her følger også motoriserte panikkbeslag, dørautomatikker og elektriske sluttstykker med som en god og riktig del av løsningen.

Som en kuriositet kan vi jo også ta med at en av utdanningsinstitusjonene ønsket å benytte Winglock; adgangsport med én dørvinge – og selvfølgelig monterer vi det, når noen spør.

03 – Resultatet

Med en kombinasjon av fellessystem og egendefinerte ønsker og behov fra hver enkelt leietaker, har vi klart å levere et meget fleksibelt system, men allikevel med en totalitet som er lett å forholde seg til, lett å administrere og enkelt å utføre service på.

Foto: GMC

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling