Hørt om klesbutikken som ble rundstjålet?

Må det et sikkerhetsbrudd til for at din virksomhet skal prioritere adgangskontrollen?

_______________________
AV STÅLE RAA
Adm.dir, Låssenteret AS
_______________________

Det kan være en salig utfordring å få ledelsen til å forstå behovet for nødvendige oppgraderinger av sikkerheten. Ofte må det – dessverre – et sikkerhetsbrudd til før de reelle budsjettene kommer på plass. Derfor er det helt avgjørende å beskrive realitetene før det skjer en uønsket hendelse. I en klesbutikk ble en av medarbeiderne bedt om å sette en stopper for tyverier.  Årsaken lå faktisk i de ansattes atferd: Lageret lå i den andre enden av kjøpesenteret. Når butikkhyllene skulle fylles opp, ble klær hentet fra lageret med jekketralle i flere omganger.

Viktig at døren låses etter bruk

Medarbeiderne lot lagerdøren stå åpen mellom hver tur, og det førte tyverier i stor skala. Kunder på kjøpesenteret fant det fristende å raske med seg noen gratisplagg når lagerdøren sto vidåpen.

For mye mas

Løsningen ble en kodelås og dørlukker, slik at døren lukket seg selv etter hvert besøk. Det var ikke nok. De ansatte syntes det var for mye jobb å parkere trallen, taste kode og få åpnet døren for hver gang de skulle inn på lageret. De satte en kile under dørbladet, så sikkerhetsinvesteringen hadde null verdi.

Last ned: Konkrete tips om lås- og adgangssystem

Sikkerhetsutredningen

Historien slutter ikke riktig ennå, men den er et eksempel på at det ofte er behov for de rette sikkerhetsløsningene for å trigge den rette atferden.

Men hva er de rette løsningene?

For å rydde i eget bygg, kan du starte med et kritisk blikk på din egen sikkerhetsutredning. Eller utarbeide en hvis den ikke er på plass.

  • Hva er trusselbildet?
  • Hva er trusselnivået – høy eller lavt?
  • Hva fungerer tilfredsstillende?
  • Hva er ikke godt nok?

Sjekk lås- og adgangssystem

Her kan du med fordel få bistand av en ekstern fagperson. Hovedsaken er at du danner deg et kvalifisert bilde av i hvilken grad sikkerheten er god nok og om det er god nok økonomi i den.

Et eksempel på en vurdering er en gjennomgang av lås- og adgangssystemene. Benytter bygget kun patentert låssystem, altså mekaniske løsninger?

Da er noen kontrollspørsmål:

  • Hvor mange nøkler er på avveie?
  • Hvor mange fakturaer renner inn fra låsesmeden på grunn sylinderbytte og bestilling av nye nøkler?
  • Har noen klart å bryte seg inn?
  • Har du opplevd redusert erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet som følge av nøkler på avveie?

Hele bildet

Et dykk i slike problemstillinger er med på å gi et totalbilde av sikkerhetssituasjonen og ikke minst hvilke kostnader som påløper. Og de konsekvenser uønskede situasjoner får for den daglige driften for alle som har sitt virke i bygget.

Hvis du ser at dette bildet ikke er som du vil ha det, kan dette løses ved å bytte til et adgangssystem. Med automatikk i dørene kan de låses og åpnes automatisk ved stengetid og når butikkene åpner om morgenen. Eller automatisk låsing når noen har hentet varer på lageret, som i historien vi startet med. Og med nøkkelkort i stedet for mekaniske systemnøkler, får bygget mulighet til reell adgangskontroll i soner med slike behov.

Dette gir et løft for sikkerheten, men også i økonomien. Det blir slutt på utgifter til tapte nøkler fordi nøkkelkort kan deaktiveres og kjapt erstattes. I et kjøpesenter eller andre bygg med et visst behov for vektere, kan bemanningen reduseres hvis du har færre manuelle låserutiner.

Vi snakker ofte om å være føre var, men slike investeringer utløses gjerne av uønskede hendelser. Du har kanskje selv opplevd hvor tungt det kan være å argumentere for budsjetter til økt sikkerhet. Det er først når det skjer noe, at resten av virksomheten for alvor får øynene opp for hva som må til.

Tvunget til å låse

Og da kommer vi til poenget med historien fra lageret til klesbutikken på kjøpesenteret:

Intet ble gjort før de omfattende tyveriene ble avdekket. Imidlertid hjalp det ikke med dørautomatikk så lenge den kunne overstyres manuelt – med en trebit under dørbladet.

Neste oppgradering var en timer, som utløste en mindre alarm i form av en pipelyd når døren ble stående åpen for lenge. Da skjønte butikkmedarbeiderne at de måtte holde døren stengt, og det ble endelig slutt på tyveriene.