Adgang – online eller offline…

Låsgründer Ståle Raa om forskjellen på online og offline adgangssystem.


Om du skal gå for online eller offline avhenger av hvilke funksjoner som skal oppfylles.

  • Online adgangskontroll har enten en kablet eller trådløs forbindelse med en sentral
  • Et offline-system har ingen direkte forbindelse med sentral

Begge løsningene fungerer ved at du som bruker sveiper nøkkelkortet for å åpne en dør – med eller uten pinkode. I et online-system snakker kortleseren direkte med sentralen for å bekrefte kortets autorisasjon. I et offline-system er denne informasjonen lagret i kortleseren lokalt eller i kortet. Nøkkelkortet er bærer av autorisasjonsdata.

Fordyrende

Offline er en rimeligere løsning og passer for mindre virksomheter med få dører der det er behov for adgangskontroll. Om gründere leier et lokale og skal flytte, kan de enkelt ta med seg utstyret over til de nye kontorene. Noen vil velge offline av hensyn til strenge sikkerhetskrav. Når det ikke foregår datakommunikasjon trådløst, er det heller ingen steder å tappe informasjon. Slike behov finner man nok mest i Forsvaret eller større bedrifter med betydelige sikkerhetskrav.

Offline kan være riktig løsning når du skal etablere et adgangssystem i store arealer med lange avstander. Her blir kabling fordyrende.

Trådløs online fungerer dårlig på tvers av bygg. Nesten alt av adgangssystemer er online i skallet og de mest trafikkerte dørene innendørs, samt de dørene innendørs som krever høyest sikkerhet. De resterende dørene med mindre trafikk settes opp med trådløs offline eller trådløs online. Det kan være kontordører, møterom, kantine, boder og kott.

En fordel med online-løsninger er at virksomheten hele tiden har full oversikt over driftsstatus. Kortlesere, elektroniske låser og andre komponenter gir beskjed til sentralen hvis det oppstår feil eller skader. Den samme egenskapen gjør den potensielt sårbar: Hvis systemet går ned, vil heller ikke andre feilmeldinger formidles.

Forvaltningen av de to systemene er ulik. Nye brukere i en offline-løsning legges til på vanlig måte i systemet, men endringene trer ikke i kraft før ny data skrives inn på adgangskortet. Det foregår på en bordleser hos operatøren eller på en oppdateringsleser plassert eksempelvis ved hovedinngangen.
adgangskontroll
Brukeren tar da kortet med til de aktuelle kortleserne, og med oppdatert adgangsinformasjon, kommer brukeren inn i de aktuelle dørene. I en online-løsning kjøres slike oppgraderinger i sanntid over kabel eller trådløs forbindelse.

Rimeligere

Budsjettet til den som skal ha leveransen spiller en rolle for valg av offline eller online adgangssystem.

  • Offline er som nevnt rimeligere, mye fordi installasjonen er enklere.
  • En kablet online-forbindelse kan kreve mye trekking av rør og kabler.
  • Trådløs-varianten trenger normalt et antall hub-er mellom komponentene og sentralen for stabil kommunikasjon. Dette trekker inngangskostnaden opp.
  • Kablet forbindelse er mest kostbar og kan være eneste løsning hvis det er mye betong i veggene og stålkonstruksjoner som vil forstyrre trådløse signaler.

Trenden er at en voksende andel velger online. Det har helt klart de største fordelene fordi du får så mye mer fleksibilitet i systemet. Endringer som må gjøres kan ekspederes umiddelbart. Komponenter kan fjernstyres, og systemeier har full statuskontroll på alle dører.

Konflikt

Et praktisk tips når du skal montere trådløst:

Om det er mye annen trådløs teknologi i lokalene, kan du møte på utfordringer. Komponentene kan forstyrre hverandre. Hvis det ikke er planlagt for at en wifi-ruter til internettforbindelsen skal fungere parallelt med det trådløse online adgangssystemet, kan radiofrekvensene komme i konflikt og forstyrre funksjonene. Radiokanalene kan forandres slik at kanalkonflikter blir eliminert, men det koster tid og feilsøking før ting kommer i orden.

Har du spørsmål om adgangskontroll, online eller offline, er set bare å ta kontakt direkte med meg på 970 55 307. Jeg har dessuten mange flinke kolleger du kan spørre til råds i Låssenteret AS.

Med vennlig hilsen

Ståle Raa