Vi er vårt ansvar bevisst!

Låssenteret er opptatt av vårt samfunnsansvar og tar miljø og miljøpåvirkninger på alvor. Med vår ekspansjonsstrategi er det særdeles viktig å balansere vekst og bærekraft. Vi er derfor veldig stolte av kunne annonsere at vi nå har Miljøfyrtårnsertifisert hele syv nye avdelinger i Låssenteret. Trondheim Strinda, Gjøvik, Oslo Lindeberg, Sandefjord, Haugesund samt Drammen og Follo er godkjente Miljøfyrtårn.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfall eller hvor mye energi vi bruker, men også om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester, samt de krav som blir stilt til oss.

Miljøfyrtårnsertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, noe som selvfølgelig er viktig for oss.

Låssenteret som selskap er Miljøfyrtårnsertifisert og vi skal sertifisere alle avdelinger – også alle våre nyanskaffelser, og det så fort vi kan etter overtagelse.