OBOS-nøkkel

I samarbeid med OBOS og det norske teknologiselskapet Unloc kan vi nå tilby dere OBOS-nøkkel. Et praktisk og fremtidsrettet supplement til deres eksisterende låssystem som vil gi deg bedre oversikt og beboerne mer frihet.

Bestill OBOS-nøkkel

Hvordan fungerer det?

Den unike teknologien fungerer på tvers av ulike type låssystemer vi leverer. Det betyr at dere kan velge løsninger som passer deres dører og behov best, og fortsatt samle ulike tilganger på deres digitale nøkkelknippe i Unloc-appen. I tillegg skjer administrasjonen av tilganger til boligeiere i styrerommet, så styret har full kontroll på hvilke boligeiere som har tilgang hvor.

unlock-2

Spar tid

Styret slipper å være fysisk til stede for å overlevere nøkler eller slippe inn andre som trenger tilgang. I stedet kan man dele en tidsbegrenset digital nøkkel, slik at de kan låse seg inn selv.

Økt trygghet

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre. Eieren kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruk om ønskelig

Spar kostnader

Reduser mekanisk slitasje på fellesdører samt antall bestillinger av systemnøkler. Digitale nøkler kan ikke mistes og styret har full oversikt i eget kontrollsenter.

Effektiviser arbeidet

Vi vet at du har andre ting du vil bruke tiden din på enn å administrere fysiske nøkler. Det kan være tidkrevende å holde styr på alle nøklene som tilhører et boligselskap, både for beboere og deg som sitter i styret.

Samle nøkler, kort, brikker og koder i én app

obos-nøkkel

Del nøkler med familie, venner og postmannen

Åpne dører
med ett klikk

En forenklet hverdag for styrer og beboere

1 million
dører åpnet i Norge

500 000
delte nøkler så langt

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer dette?

Løsningen gjør det mulig for beboere å bruke mobiltelefon for å åpne hovedinngangsdøren, samt dele nøkler med familien, venner og andre. Digitale nøkler er personlig, tidsbegrenset (om ønskelig), lett å dele og lett å slette.

Hvorfor digitale nøkler?

Den digitale nøkkelen har en rekke fordeler. Til daglig er det mange som trenger nøkkel til oppgangen. Hjemmetjenesten, avisbudet, vaktmesteren og andre du stoler på. Istedenfor å dele ut nøkkelkopier til alle som skal inn, kan en digital dørlås åpnes med en app fra mobiltelefonen. Digitale nøkler er personlige, lette å dele og lette å slette. Beboere trenger ikke lenger bruke tid og penger på nøkler som er mistet, og styret får bedre oversikt og slipper arbeid med bestilling av nye nøkler. Digitale nøkler letter hverdagen til både beboere og styret gjennom enklere nøkkelhåndtering og låseadministrasjon.

Kan eksisterende nøkler fortsatt brukes?

Ja. De som ønsker å bruke fysiske nøkler kan fortsatt gjøre det.

Oversikt over utdelte nøkler

Flere har etterspurt en oversikt over hvor mange personer en boligeiere har delt nøkler med. Som administrator i Kontrollsenteret har man nå mulighet til å se akkurat dette.

Hvem vil kunne bruke løsningen for å få tilgang til oppgangen?

Løsningen ville kunne benyttes av beboere og tjenesteleverandører som leverer pakker, varer og tjenester til beboere i bygget.  Det er opp til styre å bestemme om beboere kan dele nøler med andre, og eventuell avgrense antall nøkler per beboer. Styre vil også bestemme hvilke tredjeparts tjenesteleverandører kan benytte løsningen for å få adgang til oppgangen.

Hva med sikkerheten?

Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre enn fysiske. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre som ikke skal ha kopi.  Eieren av nøkkelen kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruken om ønskelig.  Eieren kan også velge om å få et varsel når delte nøkler er eller blir brukt av andre (f.eks. vaskehjelp).

Hvorfor gjør OBOS dette?

OBOS ønsker å ta i bruk teknologi som kan gi reel verdi til boligselskaper og beboere. Digitale adkomstløsninger forenkler hverdagen til beboere, styre og det er en viktig del av en bærekraftig infrastruktur for distribusjon av varer og tjenester.

Må vi ha årsmøtevedtak for å inngå avtale om OBOS-nøkkelen?

Styret skal lede virksomheten i selskapet i samsvar med lover, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Det følger av loven at styret kan treffe alle vedtak som ikke loven eller vedtektene legger til andre organer.

Å lede virksomheten innebærer blant annet å drifte selskapet og forvalte verdiene. Styret kan med andre ord ta avgjørelser om vanlig drift og vedlikehold. Bytte og oppgradering av nøkkelsystem kan ansees som vanlig drift, en mindre ombygging eller heving av standard i pakt med tidens krav og bruk. Styret kan derfor vedta å inngå avtale om OBOS-nøkkel i et styremøte. Det er ikke krav til årsmøtevedtak med 2/3 flertall jfr esl §47/ Brl.l 8-9. Ønsker styret å involvere årsmøtet i avgjørelsen, kreves det vanlig flertall.

Slik kommer du i gang

Løsningen kan bestilles via obos.no, og bestiller du nå, subsidierer OBOS deler av kostnaden. Låssenteret, som er deres serviceselskap, gjennomfører installasjon og klargjør løsningen for bruk.

Det forutsettes at boligselskapet er forvaltet av OBOS Eiendomsforvaltning for å kunne få OBOS-nøkkel.