Konstituert administrerende direktør i Låssenteret

Fabian Bruvik er ansatt som konstituert administrerende direktør i Låssenteret. Fabian kommer fra stillingen som avdelingsleder i Låssenteret Heikki Bruvik og har over 10 års erfaring som prosjektleder i selskapet. Fabian har hatt en sentral rolle i utviklingen av Heikki Bruvik AS og har i tillegg til lang bransjeerfaring, en Mastergrad fra Norges Handelshøyskole.

 Jeg er ekstremt glad for at Fabian har påtatt seg rollen med å føre Låssenteret inn i en ny tid. Han har en sterk og unik kombinasjon av fagkunnskap, bransjeerfaring, praktisk kjennskap til faget vårt og en solid formell utdannelse. Og så er det jo litt artig å tenke på at det var Heikki Bruvik selv som ansatte meg som montør i det som het Bergen Låsservice i «gode, gamle dager». Da er det ekstra kjekt å kunne overlevere stafettpinnen til en ny generasjon Bruvik. I tillegg viser dette at uansett hvilken jobb du har i Låssenteret, skal det være rom for utvikling. Vi satser på, og utvikler, våre talenter, enten de er lærlinger eller avdelingsledere – og det skal vi fortsette med, sier gründer i Låssenteret Ståle Raa.

Ståle Raa vil i en periode fremover fremdeles være administrerende direktør i Låssenteret og Fabian Bruvik vil etterhvert tre inn i rollen på permanent basis. Fabian får nå først og fremst ansvaret for den daglige, operasjonelle driften av Låssenteret og dets 36 avdelinger. Ståle Raa vil etter endringene fortsatt ha en aktiv rolle i selskapet, gjennom styret, men også gjennom et særskilt ansvar for strategi, finans, oppkjøp og håndtering av juridiske utfordringer.

Bakgrunnen for endringen er ifølge Raa at tiden er riktig for selskapet og han sier;
 Låssenteret går nå fra en vekst- til en forvaltningsfase. Det krever ny kunnskap i alle ledd av organisasjonen. Jeg har kjent Fabian i mange år, og er overbevist om at han har kvaliteter som blir viktige i tiden fremover. Han kjenner faget, han har ledererfaring, kommersiell bakgrunn og evne til å forstå alle aspekter ved å drifte et selskap som Låssenteret. Han er den nye generasjonen som på sikt skal ta Låssenteret videre, uttaler Raa.

 Det er ingen dramatikk i denne endringen, og tidslinjen er ikke skrevet i stein. Det viktigste er at vi får en sømløs overgang og at Fabian får god nok tid til å bli kjent med organisasjonen og de ulike oppgavene som skal håndteres. Jeg vil fortsatt være den nest største eieren i Låssenteret og ha en aktiv rolle i selskapet, uttaler Raa. – Det er dette jeg brenner for, og Låssenteret skal fortsatt vokse- og utvikles videre og her har jeg fortsatt mye å bidra med, avslutter Raa.

Spørsmål kan sendes til Ståle Raa, telefon 970 55 307 eller på e-post stale@lassenteret.no