Informasjon om Låssenteret – Fusjon

Låssenteret AS overtok alle aksjene i Marvik AS den 03.09.2019. Selskapet er blant Rogalands eldste og mest erfarne aktører i bransjen. Dermed har Låssenteret AS med sin eksisterende avdeling på Forus styrket sin posisjon i regionen.

Fra 01.01.2020 er Låssenteret Marvik AS fusjonert inn i Låssenteret AS og er Låssenteret AS, avdeling Marvik.

Generalforsamlingene i Låssenteret AS og Marvik AS har enstemmig besluttet å slå sammen selskapene. Marvik AS vil opphøre å eksistere og Låssenteret AS blir det nye selskapet. Etter norsk selskapslov er alle finansielle, juridiske og skattemessige rettigheter og obligasjoner fra og med denne datoen overført til Låssenteret AS.

Overføringen av eiendeler, rettigheter og obligasjoner er fullført.

Fra og med denne datoen har Marvik AS sluttet å eksistere ettersom fusjonen er formelt gjennomført og registrert i det Brønnøysundregistret.

For våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere understreker vi at fusjonen ikke vil få vesentlige konsekvens utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer.

Avdeling Marvik AS vil i praksis ha de samme ansvars- og myndighetsområder som tidligere og vil jobbe for å følge opp våre kunder og øvrige samarbeidspartnere på en minst like god måte som tidligere.

For kunder og leverandører vil ikke fusjonen ha andre implikasjoner enn at de trenger å oppdatere selskapsopplysningene:
Selskapsnavn: Låssenteret AS
Organisasjonsnummer: 913 143 159
Adresse: Ytrebygdsvegen 11, 5251 Søreidgrend
Bankkonto: 1503.93.85926 (OBS ny)
E-post for faktura: faktura@lassenteret.no
Webside: www.lassenteret.no

Vi samler nå vår kompetanse i to avdelinger for å sikre våre kunder de beste løsninger og et høyere servicenivå. Låssenteret er nå den ledende leverandøren av lås, sikkerhet og adgangskontroll i regionen.

Deres kontaktperson forblir den samme og kontaktinformasjon til alle ansatte blir som
tidligere.

Låssenteret har følgende utsalgssteder i regionen:

Avdeling på Forus

Avdeling i Hillevåg

Låssenteret AS Stavanger Låssenteret AS Marvik
Forusbeen 80 Kvalebergveien 21
4033 Stavanger 4016 Stavanger
Telefon: 417 00 030 Telefon: 417 00 175
E-post: stavanger@lassenteret.no E-post: marvik@lassenteret.no
Org.nr.: 913 143 159 Org.nr.: 913 143 159

Låssenteret AS er Norges ledende leverandør av lås, sikkerhet, og adgangskontroll med 20 avdelinger fra Trondheim i nord og ned langs kysten til Fredrikstad i sør.

Våre 220 ansatte er alle høyt kvalifiserte fagfolk med høy fagkunnskap innenfor faget. Selskapet vil i 2019 omsette for ca. 380 millioner kroner og sikrer hver dag verdier for private, det offentlige og bedrifter.

Låssenteret er medlem i Norsk Låsesmedforening og oppfyller alle kvalifikasjoner for mesterbrev.

Vi er også autorisert TrioVing sikkerhetssenter, og kan tilby konsulentbistand, levering og montering av utstyr for offentlige bygg, bedrifter og boliger.

Se også lassenteret.no for mer informasjon om våre produkter og tjenester.

Med vennlig hilsen
for Låssenteret AS
Ståle Raa
Konserndirektør