låssenteret bergen

Bergen Søreide

Ytrebygdsvegen 11, 5251 Søreidgrend

bergen.soreide@lassenteret.no

417 00 100

Våre ansatte

Jarle Aadland
Avdelingsleder

jarle@lassenteret.no
970 55 302

Helge Alf Aadland
Prosjektleder adgangskontroll

helge.aadland@lassenteret.no
417 00 110

Knut Nordvik

Knut Nordvik
Prosjektleder

knut.nordvik@lassenteret.no
417 00 112

Alf Tore Knudsen
Prosjektleder

alf.tore@lassenteret.no
970 55 308

Otto Børresen
Prosjektleder

otto.borresen@lassenteret.no
907 76 871

Runar Nilsen
Montasjeleder/låsesmed

runar@lassenteret.no
417 00 105

Andre Boge
Butikk/systemansvarlig

andre@lassenteret.no
417 00 114

Yolanda Ramírez Salazar
Butikk-, system- og lagermedarbeider

yolanda.salazar@lassenteret.no
417 00 108

Espen Jakobsen
Systemtekniker

espen.jakobsen@lassenteret.no
417 00 115

Preben Annaniassen Hansen
Låsmontør

preben.hansen@lassenteret.no
417 00 103

Sinisa Trifunovic
Montør

sinisa@lassenteret.no
417 00 107

John Haugsdal
Låsmontør

john.haugsdal@lassenteret.no
924 63 255

Steffen Lundekvam
Systemtekniker

steffen.lundekvam@lassenteret.no
417 00 102

Lasse Andersen
Låsmontør

lasse.andersen@lassenteret.no
417 00 109

Terje Bruvik
Låsmontør

terje.bruvik@lassenteret.no
417 00 111

Øyvind Haaland
Tekniker

oyvind.haaland@lassenteret.no
913 80 702

Send oss en melding

… så kommer vi tilbake til deg. Ønsker du å snakke med noen med det samme kan du også ringe oss.

Norske Låsesmeder
Mesterbrev
nkom
startbank
startbank
startbank