Bergen Søreide

Avdeling Bergen Søreide

Ytrebygdsvegen 11, 5251 Søreidgrend

E-post: bergen@lassenteret.no
Telefon: 417 00 100

Åpningstider: 08:00 – 16:00

Geir Boge
Avdelingsleder

geir.boge@lassenteret.no
474 60 328

Alf Tore Knudsen
Prosjektleder

alf.tore@lassenteret.no
 970 55 308

Jarle Aadland
Prosjektleder / Driftsleder

jarle@lassenteret.no
970 55 302

Helge Alf Aadland
Prosjektleder/adgangskontroll

helge.aadland@lassenteret.no
417 00 110

Knut Nordvik

Knut Nordvik
Prosjektleder

knut.nordvik@lassenteret.no
417 00 112

Joakim Westblom
Salgskonsulent

joakim.westblom@lassenteret.no
412 99 073

Runar Nilsen
Montasjeleder/låsesmed

runar@lassenteret.no
417 00 105

Andre Boge
Butikk/systemansvarlig

andre@lassenteret.no
417 00 114

Yolanda Ramírez Salazar
Butikk-, system- og lagermedarbeider

yolanda.salazar@lassenteret.no
417 00 108

Preben Annaniassen Hansen
Låsmontør

preben.hansen@lassenteret.no
417 00 103

Sinisa Trifunovic
Montør

sinisa@lassenteret.no
417 00 107

Ivar Fromreide
Montør/låsesmed

ivar@lassenteret.no
417 00 106

Espen Jakobsen
Systemtekniker

espen.jakobsen@lassenteret.no
417 00 115

Lasse Andersen
Låsmontør

lasse.andersen@lassenteret.no
417 00 109

Send oss en melding

… så kommer vi tilbake til deg. Ønsker du å snakke med noen med det samme kan du også ringe oss.


Norske Låsesmeder
Mesterbrev
Trioving Sikkerhetsseter
nkom
startbank
startbank
miljofyrtarn