Fusjon av Låssenteret AS og Låssenteret Montasje AS

Låssenteret AS vil i løpet av kort tid overta samtlige aksjer i Låssenteret Montasje AS. Låssenteret Montasje AS vil bli fusjonert med Låssenteret AS i en mor/datter-fusjon, hvor overtakende selskap vil være Låssenteret AS.

Aksjene i Låssenteret Montasje AS forventes overtatt av Låssenteret AS i løpet av mai 2017. Fusjonsplanen og fusjonsprosessen påbegynnes umiddelbart etter at aksjene er overtatt. Fusjonsplanen innebærer at alle avtaler og ansatte blir overtatt av Låssenteret AS.

Låssenteret AS vil etter fusjonen ha avdelinger i Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.

Låssenteret AS er medlem i Norske Låssmeder, innehar Mesterbrev, Ekom sertifisering og med i Startbank. Selskapet vil etter fusjonen være en av de største frittstående Trio ving Sikkerhetssenter (TVSS) forhandlerne i Norge.