Tribunen

Tribunen

«Tribunen» er et boligkompleks med 62 leiligheter plassert i den øverste delen av Lørenskog Stasjonsby. Anlegget strekker seg over to bygg og seks etasjer og har av en god blanding av 2-, 3 og 4-romsleieligheter som variere fra 40 – 106 kvadratmeter.

Det er lagt vekt på at Tribunen skal være et godt sted å komme hjem til og om vi får legge til; det skal også være sikkert og problemfritt.

«Tribunen» ligger landlig og tilbaketrukket til, helt syd i Lørenskog, rett nordøst for Karihaugen og grensen til Oslo.  Boligkomplekset har det nye helårs skianlegget «Snø» som en av sine nærmeste naboer. Prosjektet er et av flere nye leilighetskomplekser i området og byggenes plassering gir gode solforhold og en behagelig avstand til øvrig bebyggelse. Når hele Lørenskog stasjonsby er utviklet – og alle delfeltene er ferdigstilte – vil området bestå av over 1 000 nye boliger.

Tribunen

Hvor

«Tribunen» ligger landlig og tilbaketrukket til, helt syd i Lørenskog, rett nordøst for Karihaugen og grensen til Oslo.

01 – oppgaven

Med sine 62 leiligheter gir «Tribunen» bortimot 350 dører totalt, alle dører som skal bekles med lås og beslag. I arbeidet med prosjektet støtte vi heldigvis ikke på noen ekstraordinære utfordringer og overraskelser. Dette kan blant annet tilskrives et særdeles godt og nært samarbeid med totalentreprenør Betongmast bolig og hyppige avstemningsmøter med de andre underentreprenører – en arbeidsform som sikret riktig og god fremdrift. Vi kunne derfor levere både på tid og budsjett.

02 – Løsningen

De låstekniske løsningene på prosjektet er todelte. Alle låser til fellesarealer er brikkebasert med berøringsfrie løsninger og dørautomatikk. Løsningen tilfredsstiller Tek17 og Universell Utforming og er godt tilpasset alle funksjonsnivåer. Blant annet har vi benyttet funksjonelle og tidsriktige albuebrytere.

I tillegg til brikker får hver leilighet tre like nøkler som alle går til egen leilighet og postkasse.

Låssenteret har inngått en serviceavtale på dette anlegget, noe vi mener er fornuftig og hensiktsmessig på bygg av denne typen og størrelse. Vi drifter også brikkesystemet for boligsameiet, noe som gjør det enkelt med bestillinger av nye brikker når man har den nødvendige rekvisisjonen.

03 – Resultatet

Når oppdragsgiver er såpass fornøyde at vi blir invitert inn i flere prosjekter, da er det vel på sin plass å si at vi har levert som vi skulle – og litt til. Gjenkjøp er tross alt det ultimate beviset på fornøyde kunder.

Runa Løvseth, anleggsleder – Betonmast Boligbygg AS:

«Tribunen har hatt Låssenteret som leveranse av lås og beslag samt montasje. Vi er fornøyde med jobben som er utført, og oppfølgingen i etterkant. Låssenteret har vært løsningsorienterte og rask på avklaringer. De har også hatt god kontroll på det som skjer ute på plassen, og koordineringer med andre fag. Det er viktig med koordinering i et fag som lås og beslag for å få en flyt pga. alle grensesnittene. De har hatt produksjonsledere med god fagkunnskap og oversikt på leveransen.»

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling