Jordal Amfi

Jordal Amfi

Oslo har fått en ny storstue for ishockey. Jordal Amfi rommer 5 200 sittende publikummere. Hallen har NHL-standard på isflaten, 61×26 meter, og har 22 publikumrader i amfioppsett. Anlegget skal dekke behovene for både bredde- og eliteidrett og er Vålerenga Ishockey sin nye hjemmebane. Med internasjonale mål vil arenaen også kunne benyttes til internasjonale kamper.

Jordal Amfi ble opprinnelig bygget til De olympiske leker i Oslo i 1952. Etter hvert som tidens tann fikk herje med anlegget, ble det i 2015 vedtatt å rive den gamle arenaen og oppføre en ny. Den gamle hallen ble revet i 2017 og det nye Jordal Amfi stod ferdig i 2020.

Hallen er plassert øst i Oslo, og som navnet tilsier, på Jordal – mellom Kampen og Vålerenga.

Oslo kommune – kultur og idrett –  er byggherre på Jordal Amfi. Totalentreprisen er gjort av NCC.  Bygget er tegnet av arkitektene i Hille Melbye arkitekter AS og ivaretar sentrale elementer fra det opprinnelige amfiets utforming både når det gjelder takslør og den asymmetriske buen på taket.

jordal-amfi-2

Hvor

Hallen er plassert øst i Oslo, og som navnet tilsier, på Jordal – mellom Kampen og Vålerenga.

01 – oppgaven

Låssenteret leverte først og fremst alt av standardløsninger innenfor lås og beslag, inkludert dørautomatikk og berøringsfrie albuebrytere. Anlegget hadde imidlertid flere spennende utfordringer å gi oss.

02 – Løsningen

Idrettsanlegg av denne størrelsen krever et spesielt fokus på løsninger som sikrer at man får et stort antall mennesker gjennom anlegget – inn og ut – på kortest mulig tid og på sikrest mulig måte. En ting er å få til dette til daglig når mindre grupper bruker anlegget jevnt gjennom hele dagen. En helt annen ting er å få det til å fungere ved store arrangementer hvor over 5 000 mennesker skal ut og inn relativt samtidig. Den virkelige syretesten ligger imidlertid i å finne løsninger hvor dette fungerer sømløst og problemfritt ved brann og rømning. Uansett skulle oppdraget løses innenfor Tech 17 – Universell Utforming.

Av de litt mer avanserte løsningene må nevnes at vi leverte 22 dører, hvorav 17 doble og 5 enkle, alle med sikkerhetssensorer – Flatscan – med klemsikring. Kanskje ikke så avansert i seg selv, men alt skal fungere sammen, samtidig. Store luftmasser skaper annerledes trykk og vakuum enn det man er vant med fra andre prosjekter – og derfor kreves andre tekniske løsninger. I fellesområdene ble det montert radarer som skal sørge for dørene åpnes automatisk når folk går igjennom de ulike sektorene; kafeteria, ulike publikumsområder, garderober etc. Videre måtte dørautomatikk og luftemotor settes sammen på en brakett på hver dør for å fungere optimalt. De valgte løsningene krever ekstra finjustering på programmering for å få utstyret til å gå i riktig syklus på dørene. Høres enkelt ut, men tro oss når vi sier at dette ikke er for nybegynnere.

03 – Resultatet

Vi mener selv, gjennom å komme med alternative løsningsforslag, å ha bidratt til å redusere totalkostnadene og bedre totalsikkerheten i prosjektet. Vi mener også å ha bidratt til konstruktive løsninger når uventede utfordringer har dukket opp, som for eksempel hvordan vi skulle håndtere store temperatursvingninger på ytterdører.

Vi er glade for at Oslo kommune har valgt å inngå en serviceavtale med oss på dette anlegget, slik at vi får justert, korrigert oppgradert og skiftet ut ved behov, en gang per år.

Foto: Låssenteret

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling