Hovlitunet

Hovlitunet

Hovlitunet

Hovlitunet er et omsorgssenter på Hov, i Søndre Land kommune i Innlandet – ferdigstilt i 2021. Senteret er på hele 12.500 kvadratmeter og omfatter 90 boenheter. Av disse er 40 institusjonsplasser og 50 omsorgsboliger særlig tilrettelagt med heldøgns omsorg. I tillegg inneholder senteret på fire etasjer også en loftsetasje med produksjonskjøkken, lokaler for samlokalisering av hjemmetjenesten, dagtilbud for 30 samtidige brukere, en café- sone, lokaler for fysio- og ergoterapi, samt en parkeringskjeller.

Foto: Asplan Viak AS

Hovlitunet er delt i fire avdelinger. I første etasje finner vi «Bjørkelunden» som har 16 institusjonsplasser for personer med demens. Avdelingen er delt i to like store bogrupper. Hver bogruppe deler stue, kjøkken og spiseområde.
I andre etasje ligger «Rognlia», en avdeling som er tilrettelagt for heldøgns omsorg for demente pasienter. Her er det 32 plasser og på samme måte som i første etasje, er etasjen delt inn i bogrupper med 8 personer i hver kohort.
Plassert i andre og tredje etasje finner vi «Furubakken», en avdeling tilpasset heldøgns pleie og omsorg.

I den fjerde avdelingen er det 24 plasser, og her finner vi en korttidsavdeling som rommer rehabilitering, behandling i palliativ fase og akuttmottak, samt korttids- og avlastningsopphold.

Hovlitunet

Hvor

Hovlitunet ligger på vakre Hov i Søndre land. Institusjonen ligger Ikke så langt fra Randsfjorden, i nordligste del av fjorden.

01 – oppgaven

En veldig viktig del av utfordringen har vært å ta i bruk velferdsteknologi, og få den til å fungerer optimalt for brukerne. Med velferdsteknologi menes, i henhold til Hagen-utvalgets definisjon, først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

02 – Løsningen

Utfordringen med innføring av velferdsteknologi ble løst med installasjon av et helt nytt pasientvarslingsanlegg– et system som gir beboere større frihet og de ansatte enklere oversikt.

Alle beboerne har et «alarmsmykke» på seg. Det plasseres enten rundt halsen eller som et armbånd. Smykket har i sin tur en alarmknapp som kan utløses ved behov. Samtidig har alle ansatte mobiltelefoner, og meldinger om utløste alarmer vil automatisk dukke opp her. På den måten vil man raskt få vite hvor den som har utløst alarmen befinner seg. Med dette sikrer systemet at pasienter raskt blir funnet ved for eksempel fall.

Smykkene kan også programmeres individuelt. Hvis en beboere tar seg inn – eller ut – på områder man ikke skal være, vil det gå et varsel til personalet som da kan reagere og handle. «Forbudte» område kan være på terrassen/i hagen utenfor bogruppa, eller utenfor inngangsdøra til egen bogruppe.

ATEA har levert velferdsteknologien. Låssenteret har levert alt av lås og beslag, samt selve adgangskontrollen og sammen har vi fått dette til å spille optimalt.

03 – Resultatet

Ved innføringen av et slikt varslingssystem får man en mer åpen institusjon og man unngår å måtte holde beboerrom låste. Man slipper også at personer må «fotfølges». Løsningen gir med andre ord en større frihet og trygghet, både for den enkelte beboer og for de ansatte.

Foto: Asplan Viak AS

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling