Oslo Sporveier

Oslo Sporveier

Låssenteret Oslo Kalbakken
Mars 2021

Oslo Sporveien drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor del av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark.

sporveien

Oslo Sporveier eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk. Det inkludere, blant annet, stasjoner, tuneller, bygninger og signalanlegg. Oslo sporveier har også en omfattende eiendomsmasse først og fremst i forbindelse med drift av kollektivtrafikken.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Rammeavtalen Låssenteret har med Oslo Sporveier skal dekke vedlikehold, levering, montasje og service av låssystemer til både eksisterende og nye anlegg

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling