Nye veier

Nye veier

Låssenteret Stavanger
Oktober 2020

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Deres samfunnsoppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier.

Nye-veier

Nye veier visjon er å reduserer reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsmarkedregioner, samt sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Låssenteret avdeling Stavanger har en landsdekkende rammeavtale med Nye Veier AS. Leveransen skal sikre Nye Veier leveranser av adgangskontrollsystem for anlegg og administrasjonsbygg i hele landet. Dette inkluderer for eksempel tekniske bygg i eller utenfor tunnel og låsbare rom i broer og andre konstruksjoner.

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling