Ivar

Ivar

Låssenteret Stavanger
Oktober 2020

IVAR er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon på Jæren og i Ryfylke. Derav navnet.

ivar

IVAR eies av kommunene Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time, med et samlet innbyggertall på ca. 330.000 og har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.

Låssenteret Stavanger har en rammeavtale med IVAR. I starten på perioden skal IVAR IKS skifte ut låssystemet på alle eksisterende anlegg, og det samme systemet skal også brukes i nye bygninger og anlegg som måtte komme til.

Den første delen av leveransen dreier seg i første omgang om utskiftning av ca. 670 låsesylindre, samt ca. 120 hengelåser.

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling