Bane NOR

Bane NOR

Låssenteret Oslo Kalbakken
Januar 2021

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Selskapet har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

banenor-lassenteret

Bane NOR har omtrent 3 400 ansatte med hovedkontor i Oslo. Bane NOR SF er 100 % eid av staten og underlagt Samferdsels-departementet.

Bane NOR og Låssenteret inngikk i januar 2021 en rammeavtale for installasjon, drift, service og vedlikehold for lås og beslag, rådgivning og prosjektering ved behov.

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling