Du kan oppgradere dagens låssystem uten å skifte låsen i samtlige dører.


__________________________
AV STÅLE RAA
ADM.DIR, LÅSSENTERET AS
_________________________

Om  du ikke er tilfreds med sikkerheten eller brukervennligheten i dagens låssystem i bygningen, kan du oppgradere begge uten å bestille utskifting av hele låsen i samtlige dører.

Alt har en tid for oppgradering. Ikke bare bygninger. Låser trenger også en moderninsering etter årevis i sikkerhetens tjeneste. Om låsen ikke nærmer seg utløpsdato, kan det være at selve driftingen er litt gammeldags og ineffektiv. Markedet preges nå av nye og innovative løsninger som gjør at det kan være greit med en revurdering av eksisterende låssystem.

Patentert låssystem

Du er ikke alene om å forvalte et bygg der sikkerheten ivaretas av et ordinært låssystem med mekaniske nøkler. Du har i det minste et patentert låssystem og en viss kontroll på hvem som har tilgang hvor. Men så stopper det også der.

Ute på jobb opplever vi i Låssenteret ofte at sikkerhets- og driftsansvarlige for bygninger finner det tungvint å administrere et nøkkelbasert system. Spesielt når en bruker mister nøkkelen sin. Det er mye jobb og logistikk å få den erstattet og sylindre skiftet ut.

Samtidig er du smertelig klar over at en slik patent ikke varer evig. Joda, både nøkler og låssylindre fungerer villig etter 25 år, men når patentbeskyttelsen er utløpt, er det lavere moralske barrierer for hver leietaker å fikse nøkkelkopier på egenhånd.

Adgangssystem

Løsningen kan ligge i et adgangssystem. Her tar du skrittet fra kun å gi tilgang – til å kunne kontrollere hvem som har adgang og når de faktisk benytter seg av den. Da erstatter du systemnøkkel med nøkkelkort eller brikke og kanskje en pin-kode.

Den enkleste metoden er å bytte ut hele låsenheten med en elektronisk løsning.

Hvis det er å gape over for mye, kan du gå for å beholde selve låsen og bytte ut kun låssylinderen med en elektromekanisk variant.

Trådløs elektronisk lås

I noen bygninger byr det på for store inngrep i fasaden å skulle montere opp et kablet system med kortleser og kodetastatur. Da kan en sylinderløsning være velegnet. Og har du allerede et adgangssystem i de ytre dørene, men tradisjonelle låser på kontordørene, kan du skru ut sylinderne her og erstatte med en elektronisk lås.

Den er trådløs og batteridrevet, og løsningen trenger ikke kabler til verken kommunikasjon eller drift.

Adgangskontroll

Gevinstene av oppgradering til adgangssystem på denne måten er konkrete:

  • Du får adgangskontroll
  • Forvaltning av sikkerheten blir enklere ved at tapte adgangskort kan slettes og gjøres ubrukelige
  • Ved utvidelse av eksisterende adgangssystem kan brukerne benytte de samme kortene som før
  • Rimeligere enn fullt ordinært system. Du får mer enn tre trådløse dører for prisen av 1 kablet dør.
  • Ingen flere utgifter på å erstatte tapte systemnøkler eller skifte av sylindre