Så enkelt får du adgangskontroll i gamle låser

Har du gamle låser og behov for adgangskontroll? Moderne systemer kan med enkelhet integreres i gamle låssystemer!

________________________________
STÅLE RAA
Adm.dir, Låssenteret
________________________________

Selv gamle og verneverdige bygninger opplever økt krav til sikkerhet. Da er det naturligvis viktig at et nytt låssystem ikke bryter med stilen. Moderne lås kan monteres uten at det setter uheldig preg på en fasade. Det vil unektelig se litt rart ut om en eldre eller verneverdig fasade får montert glossy låssystemer som bryter med den eksisterende stilen.

LES OGSÅ: Så enkelt kan du endre låssystemet

Vi fokuserer på at nye sikkerhetsløsninger skal være så diskret som mulig og helst skal tiltakene ikke være synlige. Da kan det bli en utfordring, spesielt når behovet for adgangskontroll melder seg.
Da sikter jeg til montering av en helt ny kontrollenhet, der kortleser, motorlås eller sluttstykke medfører større inngrep i dør eller karm.

Låssylinder

Hvis du eksempelvis har ansvaret for en eldre kirke, kan riksantikvaren ha lagt sterke føringer på hva du kan foreta av endringer og moderniseringer. Da vil kabeltrekking frem til døren være en uaktuell løsning fordi skjulte kabler betyr åpning av eller boring i veggene. I en steinkirke må kablene trekkes synlig utenpå bygningskroppen. Ofte vil en slik løsning rett og slett være utelukket, både estetisk og på grunn av verne- eller fredningsbestemmelsene.

Én løsning er å bytte ut sylinderen med en moderne utgave med patentert låssystem. De aller fleste mekaniske låser kan utstyres med ny sylinder som byr på langt høyere sikkerhet enn eldre årgangers låsteknologi.

Adgangskontroll

Ett skritt videre er å etablere adgangskontroll ved hjelp av en elektromekanisk løsning der kontrollsystemet ikke ligger i døren eller låsen, men i nøkkelen. En moderne elektromekanisk sylinder monteres i eksisterende lås i døren og vil fungere i tråd med vernebestemmelsene.

Riksantikvaren har en ryddig oversikt over begrepene.

Utfordringen er altså å oppgradere uten å ødelegge fasaden. Den arkitektoniske gevinsten av å sette den elektromekaniske løsningen i sylinderen er at den moderne teknologien ikke synes. Og du får en løsning med adgangskontroll i tillegg til et moderne låssystem.

Strøm i nøkkelen

Det eneste inngrepet i døren er en ny sylinder som i praksis erstatter den som allerede sitter der.

  • Sylinderen får strøm fra et batteri i nøkkelen. Dermed er det ikke behov for ekstern strømforsyning eller kabler.
  • Nøkkelen er kodet med autorisasjon til den enkelte lås. Når nøkkelen settes i sylinderen, våkner også sylinderen til liv.
  • De to enhetene utveksler data for å bekrefte at de spiller sammen. Deretter kan nøkkelen vris rundt og låse opp døren på vanlig måte.

Økt sikkerhet

Dette er nøkler som forvalteren har full kontroll på. Ingen kan gå til nøkkelfileren på hjørnet for å få en kopi. Du avgjør hvem som skal ha tilgang hvor og når ved å autorisere nøklene. Hvis noen mister en nøkkel, kan du deaktivere den. Da vil den være ubrukelig. Gode elektromekaniske løsninger har nettbaserte forvaltningssystemer for slike rutineoppgaver. Da kan du håndtere inn- og utkoding av nøkler fra  pc, smarttelefon eller nettbrett.

Uansett om du går for mekanisk eller elektronisk, vil vi som  leverandør være i stand til å sette inn en moderne lås i et gammelt bygg uten at det kommer i konflikt med byggestilen. Det gir en unik form for sikkerhet – tilpasset historiske og verneverdige bygg.

Lykke til med prosjektet!