Vi rigger for videre vekst

Vi har tatt mål av oss til å omsette for 1 milliard kroner i løpet av to år. Dette er en ganske hårete målsetting for et selskap som har vokst fra 16 millioner kroner til 600 millioner kroner på kort tid. For å ruste oss for denne veksten foretar vi nå en del organisatoriske justeringer.

– For det første går nåværende Avdelingsleder for våre to avdelinger i Stavanger, Stig Falk, inn i en nyopprettet stilling som Driftsdirektør. Stig kommer med dette inn i ledelsen og skal ha spesiell fokus på tiltak som skal bidra til å løfte driftsresultatet til 20%. Stig har en solid og bred erfaring fra alle sider av vår bransje og med hans utpregede fokus på driftskultur, vil markedet merke at vi differensierer oss fra våre konkurrenter.  Med den størrelsen vi har nå – og den veksten vi skal ha fremover – er det av avgjørende viktighet å ha stålkontroll på alle sider av driften, i alle avdelinger. Vi har en desentral styringsmodell med stor lokal frihet og det stiller ekstra utfordringer til driftsorganisasjonen, sier en entusiastisk Konserndirektør Ståle Raa i en kommentar til endringene – og fortsetter;

Administrerende direktør, Odd Harald Danielsen fortsetter som før og i de to avdelingene i Stavanger er det henholdsvis Paul Espen Bakken i Marvik og Tommy Laland på Stavangerkontoret som overtar rollene som avdelingsledere. VI skal i all hovedsak bort fra løsningen hvor én person har ansvaret for flere avdelinger. Dette får også følger for avdelingene i Bergen hvor driftsleder Helge Aadland etter hvert er tiltenkt rollen som Avdelingsleder for Bergen Søreide. Geir Boge fortsetter som Avdelingsleder for Bergen Åsane. På denne måten får avdelingene en selvstendig lokal og sterkere drift,

Den norske låsesmedbransjen har behov for en frittstående aktør som en motvekt til de store dominerende produsentene og leverandørene. Vekst er ikke vanskelig i seg selv. Det er det å sikre en god kultur og få med seg organisasjonen, samtidig som man vokser, som er det virkelige svennestykket. Det gjør vi med disse endringene og når jeg har så mange, så dyktige medarbeidere med meg på reisen, blir den utfordringen vesentlig enklere.