Bergen kommune

Bergen kommune

Låssenteret Bergen Åsane

Etaten for bygg og eiendom i Bergen kommune forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler kommunens eiendommer. Eiendomsmassen består av mer enn 1000 bygg på totalt ca 1,2 millioner kvadratmeter.

bergen-kommune

Låssenteret Bergen Åsane, har kontrakt med etaten og  leverer gjennom en rammeavtale låser, beslag og adgangskontroll til bydelene Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen.

Vi kan sikkerhet

Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så hjelper vi deg med å finne en løsning som dekker dine sikkerhetsbehov.

Finn nærmeste avdeling