Logo

Pressemelding – Låssenteret vokser videre

LÅSSENTERET VOKSER VIDERE. BEFESTER POSISJONEN SOM EN LEDENDE AKTØR I NORGE.

Eierne av Bergen Låsservice AS har besluttet å selge samtlige aksjer i Bergen Låsservice AS til Safegroup AS. Safegroup er kontrollert av Raa Invest AS, og Ståle Raa. Safegroup er holdingselskap for Låssenteret AS.


Bergen Låsservice blir etter overtakelsen fusjonert med Låssenteret, med Låssenteret som overtakende selskap. Det fusjonerte selskapet blir hetende «Låssenteret». Fusjonen vil gjennomføres inneværende år.

Etter en grundig vurdering har eierne av Bergen Låsservice besluttet å selge samtlige aksjer i selskapet. Eierne mener at det på lang sikt er den beste løsningen for de ansatte og driften som er bygget opp gjennom mange år.

Beslutningen om å selge til Låssenteret har vært forankret i at Låssenteret er en langsiktig industriell eier som vil gi ansatte, kunder og samarbeidspartnere den beste løsningen over tid.

Bergen Låsservice er et velrennomert, solid og godt drevet selskap med kompetente ansatte. Selskapet har i alle år vært veldrevet, innovativt og en god representant for lås- og sikkerhetsfaget. Selskapet har sitt nedslagsfelt i Bergen og omegn, og vil med sine 19 ansatte omsette for i overkant av 30 millioner kroner i 2017. Kjøpesummen er konfidensiell.

Overtakelsen vil være gjennomført i løpet av kort tid, og selskapet vil bli fusjonert med Låssenteret. Låssenteret vil da ha to avdelinger i Bergen. En i Åsane (Bergen nord) og en på Søreide (Bergen sør). Dette skal ikke endres. Avdelingene slik de er vil bestå, og driften vil i stor grad være upåvirket av fusjonen.

Samtidig vil begge selskapene dra nytte av synergieffekter når det kommer til innkjøp, salg, kunder, økonomi- og støttefunksjoner.

–  De gamle eierne i Bergen Låsservice AS vil fortsatt være aktive i det fusjonerte selskapet, og blir med på laget videre. De ansatte har sammen med eierne bygget opp en fantastisk god og veldrevet bedrift, og jeg gleder meg til å jobbe med dem, uttaler Ståle Raa.


Konsolidering i bransjen

Gjennom oppkjøpet av Bergen Låsservice fortsetter konsolideringen i lås- og sikkerhetsbransjen. Dette er et sterkt økende marked, som alene vokser med over 200 millioner kroner i året som følge av nye elektroniske løsninger. Både Assa Abloy, gjennom Certego, og private equity selskapet Valedo har de siste årene vært aktive på oppkjøpsfronten i Norge, og kjøpt selskaper for flere hundre millioner kroner. Det siste året har også Ståle Raa via Raa Invest AS gjort et nytt innrykk i bransjen og gjennomført fire oppkjøp siden mai i år.

– Låssenteret vil fortsette veksten fremover og vi vil øke omsetningen både gjennom organisk vekst og videre oppkjøp. Vi skal være en aktiv aktør i den konsolideringen og veksten som nå skjer i bransjen, sier Raa.

Med kjøpet av Bergen Låsservice vil Låssenteret ytterligere befeste sin posisjon på Vestlandet og som et ledende sikkerhetssenter i Norge.

Låssenteret forventer at selskapet etter fusjonene med Norsk Låsservice og Mørebeslag og Bergen Låsservice i 2018 vil omsette for ca. 215 millioner kroner og ha ca. 110 ansatte.

Om selskapene

Låssenteret AS

Låssenteret er Norges største aktør innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhet. Selskapet har sitt utspring fra Arve Karlsen i Arendal, et av Norges eldste låsesmeder. I 2017 kjøpte Raa Invest AS samtlige aksjer i selskapet via Safegroup AS.

 

Tidligere i år meldte Raa Invest AS at de hadde overtatt samtlige aksjer i Norsk Låsservice og Mørebeslag AS og ville fusjonere selskapet med Låssenteret AS.

 

Låssenteret vil etter fusjonen med Norsk Låsservice og Mørebeslag omsette for ca. 100-120 millioner i 2017 og ha ca. 90 ansatte.

 

Låssenteret har i dag avdelinger i Kristiansund, Molde, Ålesund, Ulsteinvik, Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.

 

Safegroup AS er holdingselskap for Låssenteret AS, hvor hovedaksjonær er Raa Invest AS.

Bergen Låsservice AS

Bergen Låsservice AS er en totalleverandør av lås, beslag og adgangskontroll i Bergen og omegn. Bergen Låsservice AS ble stiftet i 1994 og har siden oppstart vært et TrioVing sikkerhetssenter.

 

Selskapet har 19 ansatte, og har de siste årene hatt en omsetning fra 27 til 30 millioner kroner med positive resultater.

 

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Ståle Raa.
Ståle Raa, Administrerende direktør Låssenteret AS

Telefon: +47 970 55 307
E-post: stale@lassenteret.no

Mer informasjon på: www.lassenteret.no