Organisasjonsendringer i Låssenteret

Geir Nyhus (58) er utnevnt til ny Driftsdirektør i Låssenteret og tiltrer rollen umiddelbart. Geir har lang fartstid fra låsbransjen og har hatt mange ulike roller i forskjellige selskaper fra han startet i bransjen på 80-tallet. Geir kommer fra rollen som avdelingsleder i Låssenteret Drammen, hvor han har vært med på å etablere, bygge og drifte avdelingen med stor suksess og oppsiktsvekkende gode resultater.

Den erfarne Berit Grepperud overtar rollen som Avdelingsleder i Drammen og Stig Falk, som de to siste årene har hatt rollen som Driftsdirektør ønsket, av egne og personlige grunner, å tre tilbake og overtar nå som avdelingsleder på Låssenteret Marvik, en jobb han har hatt tidligere.

– Det ligger ikke noe dramatikk i disse endringene. Med Geir får Driftsorganisasjonen og ledelsen i Låssenteret en drivende god og kommersielt tenkende Driftsdirektør og jeg har store forventninger til det videre samarbeidet med Geir. Han er en kapasitet jeg har hatt gleden av å jobbe mye og tett med tidligere. Samtidig får avdelingene i Drammen og Marvik erfarne og veldig dyktige nye ledere. Jeg vil takke Stig Falk for en formidabel innsats han har gjort som Driftsdirektør gjennom de to siste årene. Han er en særdeles dyktig og samvittighetsfull medarbeider og jeg respekterer det valget han nå har gjort og vet at avdelingen i Marvik er i de beste hender, sier gründer og Administrerende direktør i Låssenteret, Ståle Raa, i en kommentar til organisasjonsendringene som nå gjøres.

Låssenteret AS er Norges største aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Budsjettet for 2022 er på ca. 850 millioner kroner og selskapet har satt seg som mål å omsette for 1 milliard kroner til neste år.

Låssenteret har 36 avdelinger og over 450 ansatte. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene og har alltid fokusert på å opprettholde en lønnsom drift – også i en vekstfase. Låssenteret AS er eid de ansatte og Ståle Raa, samt det svenske oppkjøpsfondet Procuritas.

For ytterligere informasjon, kontakt Administrerende direktør Ståle Raa, 970 55 307.