Odda

Låssenteret vokser videre

Låssenteret kjøper Hardanger Glass og Lås AS (HGL) og overtar selskapet fra 15.august i år. HGL ble etablert i Odda i 2006, har 10 ansatte og omsatte i 2020 for like under 20 millioner kroner – med solide resultater.

– For oss er oppkjøpet av HGL spennende av flere grunner. Det gir oss et solid fotfeste i Hardangerregionen. Vi har store forventninger til en økonomisk oppblomstring i hele Ullensvang når Sinkverket i Odda utvides og verket, i årene fremover, skal investere over syv milliarder kroner i nye anlegg.  Dessuten tilfører oppkjøpet oss spennende kompetanse innenfor fagområder som ligger tett opp til vår vanlige kjernekompetanse. De ansatte i HGL er så faglig sterke at de for enkelte kompliserte og krevende prosjekter vil ha hele landet som nedslagsfelt, sier Konserndirektør Ståle Raa i en kommentar til oppkjøpet. – Dette er det andre oppkjøpet vi gjør med denne typen bredde i fagkompetansen, etter at vi tidligere i år kjøpte ThermoGlass med avdelinger i Alta og Kirkenes. Videre er dette helt i tråd med vår definerte og kommuniserte vekststrategi. Vekst skal skje organisk, gjennom nyetableringer og flere oppkjøp – hele tiden, avslutter Konserndirektøren.

Hardanger Glass og Lås AS leverer i dag produkter og tjenester innenfor glass, lås og beslag, adgangskontroll og automatikk, dører, vinduer og fasader, garasje- og industriporter samt glassrekkverk og innramming, både til lokale kunder, nærliggende kommuner, lokalt og nasjonalt næringsliv og privatkunder.

Hardanger Glass og Lås AS eies i dag av Thor André Aase og Låssenteret overtar med oppkjøpet alle aksjene, hele driften, nåværende lokaler og også de ansatte hos HGL. Thor André Aase blir medeier i Låssenteret og dagens daglige leder, Inger Mari Raaen, blir avdelingsleder i det nye selskapet Låssenteret HGL. – Jeg ønsker med dette salget at vi blir en del av noe større. Samtidig gleder det meg at vi kan tilby de ansatte medeierskap i Låssenteret. Dette er en ordning og eierfilosofi jeg har stor sans for, sier Aase i en kommentar til salget.

Låssenteret AS er Norges største privateide aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Budsjettet for 2021 er på ca. 650 millioner kroner og selskapet har satt seg som mål å omsette for 1 milliard kroner innen to år. HGL fusjoneres umiddelbart inn i Låssenteret og Konserndirektør Ståle Raa trer inn som daglig leder og Styreformann inntil fusjonen er gjennomført.

Låssenteret har etter oppkjøpet av Hardanger Glass og Lås 31 avdelinger og over 350 ansatte. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene og har alltid fokusert på å opprettholde en lønnsom drift – også i oppkjøpsperiodene. Låssenteret AS er eiet av de ansatte, Ståle Raa samt det svenske oppkjøpsfondet Procuritas.

For ytterligere informasjon, kontakt Konserndirektør Ståle Raa, 970 55 307.

Les artikkelen fra Finansavisen: