Låssenteret vokser – igjen!

Nye oppkjøp gjør at Låssenteret øker sin årlige omsetning med ytterligere 80 millioner kroner. – Et nytt og viktig steg i retning av våre hårete mål om å nå en omsetning på 1 milliard i løpet av to år, sier Konserndirektør Ståle Raa i en kommentar til de nye oppkjøpene.

I tillegg til økt omsetning sikrer de nye oppkjøpene Låssenteret to nye geografisk lokasjoner og en mye sterkere representasjon i den nordligste delen av landet. En meget fornøyd Konserndirektør fortsetter; – Økonomi og geografi er to ting, men kanskje det beste med disse oppkjøpene er at vi får om bord skikkelig gode, flinke og sympatiske bransjekolleger med lang, variert og solid erfaring. Dette er mennesker som er «hel ved», både faglig og menneskelig. Her får Låssenteret tilført folk og kompetanse som går langt tilbake og vi får utvidet vårt mannskap med folk som setter pris på faget, kan faget og gjerne vil utvikle faget. Dette er håndverkere av første klasse.

Låssenteret overtar med dette Thermoglass as som har utsalgssted både i Alta og i Kirkenes, samt LockTech som holder til i Alta. Totalt vil dette bety en økt omsetning på cirka 80 millioner kroner og omlag 50 nye kolleger.

– For oss er et salg til Låssenteret en ganske så naturlig del av utviklingen for vårt selskap. Vi ser hvordan ulike leverandører de siste årene har hatt – og tatt – muligheten til å styre låssmedbransjen i en retning som har vært uheldig, spesielt for mindre og selvstendige aktører. Nå får vi bidratt til å demme opp litt av dette og som en del av Låssenteret vil vi ha en større påvirkningskraft på utvikling i bransjen. Vi vil dessuten få en mye mer forutsigbar hverdag, sier Styreformann i LockTech, Tom Edvard Simensen, i en kommentar til salget.

Låssenteret overtar hele driften, nåværende lokaler og også de ansatte i de to selskapene. Dagens eiere av Thermoglass og LockTech blir med videre som aksjonærer gjennom aksjeprogrammet for ansatte i Låssenteret AS. Alle ansatte i de to oppkjøpte selskapene vil også få muligheten til å delta i selskapets aksjeprogram.