Låssenteret utvider– også faglig

Låssenteret har kjøpt Flexi Lås & Gitter AS og overtar selskapet pr 23.november. Flexi Lås & Gitter holder til på Vinterbro utenfor Oslo og ble etablert i 1999. Selskapet sysselsetter 21 ansatte og omsatte i 2020 for 37,5 millioner kroner – og har de seneste årene levert solide resultater.

– Ved kjøpet av Flexi Lås & Gitter tilføres Låssenteret en solid og utvidet kompetanse og leveransekapasitet innenfor områdesikring og gitterløsninger. Her kjøper vi rett og slett et av landets beste miljøer innenfor rulle- og fastgitter, sier Konserndirektør Ståle Raa i en kommentar til oppkjøpet. – Dette er en kompetanse vi skal forvalte videre og også overføre til våre andre avdelinger. På denne måten skal vi videreføre den fagutviklingen Flexi Lås & gitter har bidratt med i over 20 solide år.

– Oppkjøpet gir oss dessuten en solid og tradisjonell låsesmed med en velkjent produktportefølje innenfor lås og beslag, låssystemer, låsautomatikk etc. I det siste har vi gjort flere oppkjøp som gir oss en større bredde i vår totale kompetanse og dette kjøpet føyer seg godt inn i denne rekken. I tillegg er dette, som jeg har sagt ved flere anledninger, helt tråd med vår definerte og kommuniserte vekststrategi. Vekst skal skje organisk, gjennom nyetableringer og flere oppkjøp – hele tiden. Vi kan ikke slakke tempoet nå dersom vi skal nå målet om en milliard i omsetning i løpet av to år, avslutter en smilende Konserndirektør.

Flexi Lås & Gitter AS leverer i dag produkter og tjenester innenfor lås og beslag, låssystemer, adgangskontroll og automatikk til både privat- og næringsmarkedet. I tillegg har Flexi Gitter & Lås egen produksjon og lager av ulike former for rullegitter og fastgitter spesielt godt egnet for butikker og butikksentra.

Låssenteret AS er Norges største aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Budsjettet for 2021 er på ca. 650 millioner kroner. Flexi Lås & Gitter AS fusjoneres umiddelbart inn i Låssenteret og Konserndirektør Ståle Raa trer inn som daglig leder og Styreformann inntil fusjonen er gjennomført.

Låssenteret har etter det nyeste oppkjøpet 34 avdelinger og nærmer seg snart 400 ansatte. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene og har alltid fokusert på å opprettholde en lønnsom drift – også i oppkjøpsperiodene. Låssenteret AS er eiet av de ansatte, Ståle Raa, samt Procuritas.

For ytterligere informasjon, kontakt Konserndirektør Ståle Raa, 970 55 307.