Låssenteret kjøper ny låsesmed

Låssenteret overtar Låsmester Vest i Egersund fra 1.desember. Låsmester Vest ble etablert i 2013 og sysselsetter i dag 4 ansatte. Selskapet forventer å omsette for 10 millioner kroner i 2020 og har de siste årene levert solide resultater.

– Vi fortsetter med dette oppkjøpet den utviklingen jeg hele tiden har sagt vi skal ha. Vi skal vokse og vi kommer til å gjøre det gjennom organisk vekst, nyetableringer og flere oppkjøp – hele tiden. Sånn sett er dette en naturlig videreføring av vår vekststrategi.

Vi ønsker å være sterkt representert i hele landet og selv om vi allerede er godt til stede på Sør-Vestlandet, oppdaget jeg en liten mørk flekk i Egersund, sier en smilende fornøyd Konserndirektør Ståle Raa i en kommentar.

Låsmester Vest AS eies i dag, med omtrent like store deler, av daglig leder Kyrre Sivertsen Lervold og MG Elektro as. Selskapet har arbeidet tett og godt med lokale tilbydere innenfor byggebransjen og har levert gode sikkerhetsløsninger til nærliggende kommuner, lokalt næringsliv og privatkunder. Kyrre Sivertsen Levold ønsker med dette salget å bli en del av noe større og trer inn som avdelingsleder i det nye selskapet Låssenteret Egersund.

Låssenteret overtar hele driften, nåværende lokaler og også de ansatte hos Låsmester Vest.

Låssenteret AS er Norges største aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Budsjettet for 2021 er på ca. 620 millioner kroner og selskapet har satt seg som mål å omsette for 1 milliard kroner innen to år.

Låssenteret har etter oppkjøpet av Låsmester Vest 28 avdelinger og noe over 300 ansatte. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene og har alltid fokusert på å opprettholde en lønnsom drift – også i oppkjøpsperiodene. Låssenteret AS er eid av Ståle Raa og de ansatte, samt det svenske oppkjøpsfondet Procuritas

For ytterligere informasjon, kontakt Konserndirektør Ståle Raa, 970 55 307.


Smiler bredt etter oppkjøp på Sør-Vestlandet

Låssenteret kjøper Låsmester Vest i Egersund. Virksomheten forventer å omsette for ti millioner kroner i år, og det forventes vekst i årene som kommer.

Les hele artikkelen i Aktuell Sikkerhet