Låssenteret gjør nytt oppkjøp og innleder samarbeid med Optimera

Låssenteret innleder et samarbeid med Optimera og kjøper selskapet Optimera Sikring og Lås (SIKLAS) fra Optimera. Oppkjøpet øker inntektene til Låssenteret med over 50 millioner kroner i år.


Låssenteret gjennomfører oppkjøpet av SIKLAS og fusjonerer selskapet inn i Låssenteret i løpet av 3. kvartal 2019. Transaksjonssummen er konfidensiell.

Kjøper en av Rogalands eldste og største aktører
Optimera Sikring og Lås AS ble etablert i 1987 og er en av Rogalands eldste og største aktører innen lås, sikkerhet og adgangskontroll. Selskapet er et TrioVing Sikkerhetssenter og et av de eldste sikkerhetssentrene i Norge med avdelinger i Haugesund, Sandnes og Kristiansand. SIKLAS omsatte i 2018 for 53 millioner kroner. Optimera overtok i sin tid selskapet i forbindelse med oppkjøp av en annen virksomhet, men har nå valgt å selge Selskapet til Låssenteret.

-Vi skal rendyrke virksomheten vår innenfor våre kjerneområder og ønsker å inngå et samarbeid med Låssenteret som innebærer at de overtar samtlige aksjer i SIKLAS og utvikler selskapet videre som en del av Låssenteret, uttaler Asbjørn Vennebo, administrerende direktør i Optimera.

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med over 12 milliarder i omsetning i Norge. Virksomheten i Norge har 200 utsalgssteder og omfatter blant annet Optimera Proff, Optimera Byggsystemer, Hansmark og kjedene Flisekompaniet og Montér. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som er Europas største distributør av byggevarer med en omsetning på over 41,8 milliarder Euro.

Låssenteret er Norges største frittstående aktør innen lås, sikkerhet og adgangskontroll med 18 avdelinger i Norge og den største frittstående kunden til Assa Abloy (TrioVing) i Norge. Låssenteret har et budsjett på 280 millioner kroner i tillegg til oppkjøp for 2019.

-Vi når målet vårt og vil passere 300 millioner kroner i omsetning på konsernbasis i år. Enda viktigere er det at vi sikrer oss en totalleverandør av sikkerhet med formidabel fagkompetanse og lang historie. Fagkompetansen, erfaringen og kundegruppen har en stor verdi for oss. Jeg er frem til å arbeide med de ansatte og sammen utvikle selskapet som avdelinger i Låssenteret, uttaler Ståle Raa, konserndirektør i Låssenteret.

Ivaretar fagkompetansen
Alle ansatte i SIKLAS vil fortsette Låssenteret.
-Den største verdien i en slik bedrift er de ansatte og den fagkompetansen de besitter. Vi skal ivareta den kulturen og den lokale nærheten de har til markedet, men tilføre de fordelene det er å være i et større konsern som rendyrker låsesmedvirksomheten. Vi skal tilføre verdi i form av bedre betingelser på varekjøp, kompetanseutvikling og oppfølging av regulatoriske krav, sier Raa.

I løpet av kort tid blir SIKLAS fusjonert med Låssenteret og vil inngå som egne avdelinger i konsernet. Låssenteret har allerede en avdeling i Stavanger. I følge Raa skal avdelingene i Stavanger og Sandnes bestå, uavhengig av hverandre, men med samme avdelingsleder.

-Regionen og markedet er stort nok til at dette er mest hensiktsmessig. Avdelingene kompletter hverandre, sier Raa.

Retter fokus på kjernevirksomheten
-Med den konsolideringen som skjer i lås- og sikkerhetsbransjen er det riktig å selge SIKLAS og fokusere på Optimera sin kjernevirksomhet. For oss har det vært viktig å finne en ny eier til SIKLAS som vi har tro på vil utvikle selskapet og de ansatte på en god måte samtidig som vi etablerer et samarbeid mellom Optimera og Låssenteret, uttaler Vennebo.

Låssenteret har en uttalt strategi om å bli den ledende aktøren i Norge gjennom oppkjøp og organisk vekst. I første kvartal meldte Låssenteret om kjøpet av GardIT Lås og Sikkerheit AS. Nå gjennomfører selskapet kjøpet av SIKLAS. I tillegg til oppkjøp har selskapet også en sterk organisk vekst.

-Vi har nettopp etablert en ny avdeling på Ski som vil være i gang i løpet av året. Det viktigste er de ansatte og de har vi allerede sikret oss. I tillegg ser jeg frem til å utvikle samarbeidet med Optimera som jeg mener kan gi begge parter fordeler og løsninger som kommer kundene til gode, avslutter Raa.

Henvendelser kan rettes til:

Konserndirektør Låssenteret, Ståle Raa
Telefon: 970 55 307
E-post: stale@lassenteret.no