Låser opp markedet igjen

Ståle Raa kastet seg inn i låsebransjen på nytt i fjor, og har allerede nådd en omsetning på 160 millioner kroner etter oppkjøp og oppstart av nye butikker.


FRANK HELGE NJØSEN
frank.njosen@finansavisen.no
Se hele artikkelen her

Etter å ha solgt låsekonsernet sitt til den svenske kjempen Assa Abloy for snart fem år siden, returnerte Ståle Raa til bransjen igjen i fjor. En ny runde med oppkjøp ble påbegynt, og på et knapt år har han trolig kjøpt virksomheter for godt over 100 millioner kroner.
Nå styrker han Låssenteret som Norges største lås-og sikkerhetskonsern ved å kjøpe Byggsikkerhet i Kongsberg.
– Med dette oppkjøpet befester vi posisjonen vår i Norge, og geografisk passer oppkjøpet perfekt til de andre avdelingene vi har. Kongsberg og omegn er et attraktivt marked med mye spennende som skjer fremover, sier Raa.

Nye oppkjøp
Ståle Raa begynte i låsebransjen i 1993, og åtte år senere overtok han selskapet Låsservice, som hadde tre ansatte og en omsetning på 3,6 millioner kroner.
I løpet av de neste årene kjøpte han opp virksomheter over hele landet, og i 2014 passerte konsernet en omsetning på 200 millioner kroner og fikk et overskudd på 27 millioner. Samme år solgte han konsernet sitt til Assa Abloy for angivelig 250 millioner kroner.
For et knapt år siden inntok han låsebransjen igjen gjennom Raa Invest-eide Safegroup. Fra å starte på null igjen, kjøpte han samtlige aksjer i selskapene Låssenteret og Låssenteret Montasje, med avdelinger i Arendal, Oslo, Bergen og Stavanger. Deretter overtok han Bergen Låsservice, og senere på året ble det enighet om å kjøpe Norsk Låsservice og Mørebeslag. I løpet av våren 2018 blir de to siste selskapene formelt fusjonert med Låssenteret.

Har nådd 160 millioner
Inkludert oppstart av tre nye avdelinger og de siste oppkjøpene, har Låssenteret og tilknyttede selskaper nådd en omsetning på rundt 160 millioner kroner. Ordrereserven har passert 60 millioner kroner og antall ansatte har steget til 107.
– Det har vært en formidabel vekst, sier Raa, som nå skal reise rundt til avdelingene for å bli bedre kjent med de ansatte.
Det er også slik han har gjort oppkjøpene – ved å reise rundt og snakke med selskapene. Oppkjøpene gjøres først når den tidligere eieren er fornøyd og har lyst til å være med videre. Mens Raa i dag eier konsernet alene, låses det nå opp for lokalt eierskap slik at tidligere eiere av selskaper som blir kjøpt opp kan få en eierandel i konsernet.

Ytterligere vekst
Raa har ingen planer om å gi seg der. Selskapet skal vokse videre, men med økt fokus på bunnlinjen.
– Det er i år vi får den største organiske veksten. De kompetente menneskene er kommet inn og vi har tatt oppstartskostnadene. Vi skal nærme oss en omsetning på 200 millioner i 2018 med det vi har nå, sier han.
I tillegg kommer oppkjøp, og ifølge Raa skal konsernet i alle fall gjennomføre ett til to kjøp i år.
– Vi har flere selskaper i pipeline utover våren. Strategien er å kjøpe noen og starte opp noen nye.

Lønnsomhet
Låssenteret-eieren kan også vise til lønnsomhet for «butikken».
Regnskapet for 2017 er ikke ferdig, men han anslår at bunnlinjen blir positiv «med noen millioner». Resultatet for 2018 vil avhenge av om det blir gjort oppkjøp og hvor mange nye avdelinger konsernet etablerer.
– Avdelingene som ble etablert i 2017 ventes å gå med et positivt resultat, men full uttelling blir det ikke før 2019, sier gründeren, som ser for seg et resultat mellom 10 og 20 millioner kroner i år.
– Er målet å selge til Assa Abloy igjen?
– Vi har på oss de lange brillene og forvalter selskapene som om vi skal eie dem for alltid. I dag er det Låssenteret og Valedo som sitter i førersetet når det gjelder konsolideringen som skjer i låsbransjen. Vi er forhandler av Assa Abloy-produkter, og skal fortsett være det. Men i dag er det mer naturlig at vi kjøper forhandlerleddet Certego fra Assa Abloy enn motsatt, sier han.
Svenske Valedo er et investeringsselskap som kjøper opp og opptrer som aktiv eier i små og mellomstore selskaper i Norden med vekstpotensial.