Kjøper låsesmed i Stavanger

Låssenteret fortsetter å kjøpe seg opp i låsbransjen. På drøyt to år har omsetningen gått fra null til nesten 400 millioner kroner. Ståle Raa ante hvor det bar da de store aktørene ble til giganter etterhvert som oppkjøp og nedleggelser kom for dagen.


FRANK HELGE NJØSEN
Se hele artikkelen her

I 2017 startet Ståle Raa sin andre runde med konsolideringer i låsbransjen.

Ved utgangen av året lå omsetningen på 14 millioner kroner, men allerede ved inngangen til 2019 hadde den steget til rundt 200 millioner kroner gjennom organisk vekst og ikke minst oppkjøp. I år har oppkjøpene av lås- og sikkerhetsselskaper fortsatt, og så langt ligger Raas selskap an til nesten å doble omsetningen.

– På konsernbasis vil Låssenteret nærme seg 400 millioner kroner, sier Raa til Finansavisen.

Han sikter imidlertid høyere, og har et mål om å nå en halv milliard kroner i løpet av et par år. Med oppkjøpstakten han nå viser kan målet imidlertid nås tidligere enn dette.– Men vi vokser ikke for enhver pris, sier han.

Kjøper i Stavanger
Etter en rekke oppkjøp i 2018 har Låssenteret lagt under seg flere større låsesmeder også i år.I første kvartal ble Gardit Lås og Sikkerheit overtatt, og i sommer ble Optimera Sikring & Lås i Stavanger kjøpt opp, med en omsetning på rundt 50 millioner kroner.

Allerede før fusjonen med Optimera Sikring & Lås er registrert i Brønnøysundregistrene, gjør Låssenteret et nytt kjøp i samme region. Nå overtas Marvik AS – en av Rogalands eldste og største aktører innen lås og sikkerhet.

Selskapet omsatte for 35 millioner kroner i 2018, og venter å øke dette til i underkant av 40 millioner kroner i år.

Sikter mot å bli størst
Når Marvik blir fusjonert inn i Låssenteret, vil konsernet ha tre avdelinger i Stavanger.

– Med den konsolideringen som skjer i bransjen er det riktig å selge nå, sier Meibel Marvik, som nå overlater familiebedriften til Raas konsern.

– Når vi får muligheten til å kjøpe et selskap som Marvik må vi handle raskt. Med dette oppkjøpet r ykker vi enda nærmere målet om å bli den største aktøren i Norge, sier Raa.

Andre runde
Forrige gang Ståle Raa for alvor ønsket å konsolidere den konservative låsbransjen var i 2012.

Da hadde han allerede bygget opp et konsern med 75 millioner i omsetning. Deretter fulgte en rekke oppkjøp langs norskekysten og i Oslo, noe som dro omsetningen over 200 millioner kroner.

I 2013 solgte han låskonsernet sitt til svenske Assa Abloy. Etter det Finansavisen erfarer lå salgssummen på mellom 220 og 250 millioner kroner.

Han forble i sjefsstolen en stund etter salget til det svenske konsernet, men sa etter hvert takk for seg og «sonet» en karantene, før han igjen entret manesjen.

– Bransjen er ikke ferdig konsolidert. Samtidig er det en naturlig vekst i markedet knyttet til elektroniske løsninger. Bare dette alene vokser med 200–300 millioner kroner i året, sa Raa da han solgte til Assa Abloy.