Familien vokser videre

Låssenteret har kjøpt Glass & Låsservice i Haugesund og overtar selskapet fra 1.juli i år. Bedriften er den største glassmesterbedriften på Haugalandet, med 15 ansatte og en omsetning på ca. 25 millioner kroner hvert år, de seneste årene.

– Med oppkjøpet av Glass og Låsservice slutter vi flere ringer, sier gründer i Låssenteret, Ståle Raa – og forklarer; For det første vil vi med dette oppkjøpet sikre ytterligere synergieffekter innenfor vårt nye satsningsområde, glass. Det er krevende å være alene og nå kan vi samkjøre aktiviteter og innkjøp til både Stord, Odda og Haugesund, i tillegg til Alta og Kirkenes. Dette oppkjøpet gir oss definitivt en del positive stordriftsfordeler. Samtidig er det morsomt å registrere at dagens eier og driver tidligere har hatt en aktiv rolle i etableringen og driften av våre andre avdelinger i både Odda og Stord. Karl Arne Hagen er godt kjent og respektert i glass-bransjen og har blant annet bidratt med mange lærlinger inn i bransjen, noe de fleste vet jeg er veldig opptatt av,

Glass og Låsservice er en skikkelig familiebedrift hvor både far, Karl Arne, mor Åse og flere av barna er heltidsengasjerte. – Jeg tror tiden er inne for å komme inn i en større helhet og overlate driften til mer ekspansive krefter. Noen med større muskler enn det jeg har. Jeg har kjent Ståle Raa i et langt yrkesliv og vet å sette pris på hans forretningsmessige ekspansive tanker og han som person. Jeg er trygg på at han og hans folk vil forvalte vår mer enn 100-års tradisjon og arv videre på en god måte.  På mange måter går vi fra en familiebedrift til en annen familie; Låssenteret-familien.

Om Låssenteret

Låssenteret AS er Norges største aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll, sikkerhetsløsninger og glass. Låssenteret har 35 avdelinger og vil etter inngåelse av avtalen med Glass og Låsservice ha ca. 450 ansatte og vil i inneværende år omsette for rundt 850 millioner kroner. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene, både gjennom oppkjøp og organisk vekst, men selskapet har alltid hatt en lønnsom drift. Låssenteret AS er eid av de ansatte, Ståle Raa og Procuritas.

For ytterligere informasjon, kontakt Gründer Ståle Raa, 970 55 307.