Derfor er lås og nøkkel viktig i et moderne samfunn

Kan du forskjellen på et mekanisk låssystem og elektronisk adgangskontroll?


Ståle Raa, adm.dir, Låssenteret


Lås og nøkkel kan aldri bli slått ut av strømbrudd. Det er dessuten helt unikt, som et fingeravtrykk eller DNA.

BEGREPSFORVIRRING
Selv om vi opererer i en bransje med standardiserte produkter, kan det være på sin plass med litt begrepsavklaringer. Et låssystem er mekanisk med sylinder og nøkkel mens elektroniske adgangssystem mellom ulike soner ikke er integrert i et låssystem.

ADGANGSKONTROLL
Elektronisk adgangssystem installeres gjerne for å oppnå adgangskontroll. Det er enkel administrasjon og drift knyttet til dette.  Men praktiske, økonomiske og sikkerhetsmessige omstendigheter gir fortsatt behov for det mekaniske låssystemet. Husk at det kan være forskjellige krav til avlåsing i ulike deler av et bygg.

AVLÅSNING
Hvordan bransjen definerer et låssystem varierer. Dette kommer til uttrykk i samhandlingen med andre faggrupper, men også internt blant låsesmeder. Enkelte synes at det blir feil å skille mellom låssystem og adgangssystem når begge sørger for avlåsing.

Adgangssystemet har låsefunksjoner som holder dørene lukket og låst for andre enn de som har nøkkelkort med rett tillatelse.

OVERSTYRING
Det tradisjonelle låssystemet ivaretar behovet om styrt adgang på dører der  det ikke er økonomisk forsvarlig med adgangskontroll. Lås og nøkkel brukes også som en overstyring av elektroniske låser. For å innfri kravet om FG-godkjent avlåsing, skal det også være en sylinder på adgangskontrollerte dører. Da er det naturligvis smart å tenke låssystem. Med patentert låssystem får du full kontroll over dine nøkler og nøkler som er beskyttet mot uønsket kopiering.

MYE Å HOLDE STYR PÅ
Tenk deg at bygget har 16 dører med behov for sylinder. Dårlig planlegging kan føre til at byggeier ender opp med 16 ulike låse og nøkler. Det blir mye å holde styr på. Da er det mye enklere å administrere et komplett system enn individuelle låser.
Du kan også oppleve at forsikringsselskapet allerede har kommet med krav til FG-godkjent avlåsing av arkiv- og serverrom. Fordelen med en FG-godkjent lås er ikke bare at den er godkjent, den er også sikrere. Internt i hver bedrift kan flere rom ha funksjoner som utløser behov for FG-godkjent sylinderlås. Derfor er det best  å foreta en kartlegging av behovene i hvert lokale.

STRØMBRUDD
Utbyggeren som du har kontrakt med vil vanligvis ønske et elektronisk adgangssystem. Hensikten er blant annet å etablere adgangskontroll for å kunne kontrollere hvem som får tilgang til hvilke lokaler. Administrasjonen av en slik løsning er enklere med programmerbare nøkkelkort enn nøkler og låser. Elektronikken er veletablert og utprøvd, og den er til å stole på.

Ulempen er ekstremsituasjoner som hyppige og langvarige strømbrudd. Da risikerer du å måtte rykke ut fordi backup-batteriene er tappet og ikke fått mulighet til å lade seg opp igjen.

SATT UT AV SPILL
Det er heller ikke utenkelig med strømbrudd fordi en kabel blir kappet ved et uhell under utbedringsarbeider i veggene. I slike situasjoner blir adgangssystemet satt ut av spill, og det er nødvendig å kunne betjene døren med et låssystem.

Med andre ord – det klokt å anbefale et låssystem parallelt med den elektroniske adgangskontrollen. I eksisterende bygg kan det være snakk om rett og slett å beholde eksisterende låssystem, men det er en fordel med et ny løsning hvis det betyr at det er et moderne system med et oppdatert patent. Da vil brukerne alltid ha en overstyringsmulighet.

VISKES UT
Den mer detaljerte tilbakemeldingen du kan gi som leverandør er at grensen mellom mekanisk låssystem og elektronisk adgangskontroll er i ferd med å bli visket ut. Årsaken er introduksjonen av elektromekaniske låssystemer.

Her sitter det elektronikk og strømkilde i nøkkelen, mens sylinderen og elektronikken her er død inntil den får strøm og data fra nøkkelen. Nøkkelen kan lastes med flere tilganger på linje med et nøkkelkort, og bruken blir registrert i sentralen. Dermed kan også mer spredte bygg og lokaler innenfor samme organisasjon nyte godt av et adgangssystem.