Bane NOR og Låssenteret har inngått en rammeavtale

Bane NOR og Låssenteret har inngått en rammeavtale for installasjon, drift, service og vedlikehold for lås og beslag, rådgivning og prosjektering ved behov. Avtalen omfatter leveranser i hele landet og gjelder i første omgang for to år.

– Dette er, på så mange måter, en særdeles viktig kontakt for oss, sier Konserndirektør Ståle Raa i Låssenteret og fortsetter – For det første viser avtalen at vi har gjort noe riktig i den første kontraktsperioden. Kjøp er viktig, men gjenkjøp er kanskje enda viktigere. For det andre bidrar avtalen med Bane NOR ytterligere til den allerede veldig gode starten vi har hatt på 2021 og sist, men ikke minst, dette er nok et godt bevis på at den desentrale modellen vi har valgt med mange lokale, selvgående, sterke lokalavdelinger gjør at vi står godt rustet når viktige, nasjonale aktører utfordrer oss slik Bane NOR har gjort her. Jeg er veldig glad, ganske ydmyk og ikke så rent lite stolt over hva vi og organisasjonen har fått til. Jeg ønsker å sende en takk til alle involverte og spesielt til Bane NOR – takk for tillitten, avslutter Ståle Raa.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Selskapet har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har omtrent 3 400 ansatte med hovedkontor i Oslo. Bane NOR SF er 100 % eid av staten og underlagt Samferdselsdepartementet.

Låssenteret AS er Norges største privateide aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Budsjettet for 2021 er på ca. 620 millioner kroner og selskapet har satt seg som mål å omsette for 1 milliard kroner innen to år.

Låssenteret har over 300 ansatte. Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene og har alltid fokusert på å opprettholde en lønnsom drift – og har klart dette godt – også i oppkjøpsperioder. Låssenteret AS er eid av Ståle Raa og de ansatte, samt det svenske oppkjøpsfondet Procuritas.

For ytterligere informasjon, kontakt Konserndirektør Ståle Raa, 970 55 307.