Låssenteret AS er Miljøfyrtårnsertifisert

Låssenteret har sertifisert alle sine avdelinger som Miljøfyrtårn.

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar sitt bærekraftansvar.

I Låssenteret tar vi vårt samfunnsansvar og våre miljøpåvirkninger på alvor, og ønsker å balansere vekst, lønnsomhet og bærekraftige løsninger, sier Ståle Raa, som i en offisiell seremoni i dag mottok diplom av ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen.

Miljøpåvirkning
Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfall eller hvor mye energi vi bruker, eller vår påvirkning på ytre miljø, våre miljøprestasjoner innbefatter også vårt indre miljø, med arbeidsmiljø og god HMS ledelse.

Bærekraftig og lønnsom vekst
Vårt fokus på bærekraftig og lønnsom vekst handler også om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester, samt de krav som blir stilt til oss.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, som er viktig for oss.

Miljøfyrtårn

Låssenteret har valgt Miljøfyrtårnsertifisering som er anerkjent på lik linje med ISO 14001 og EMAS. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem for å jobbe målrettet og systematisk med å forbedre miljøprestasjoner og redusere miljøpåvirkninger.