Prosjektleder i Oslo

Avdeling Oslo Lindeberg

Liker du å jobbe med salg og prosjektstyring?

Da vil vi du søker som   

 

PROSJEKTLEDER

Stillingen byr på utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med befaring, kundemøter og innsalg av store og mindre prosjekt, med ansvar for eget salgsbudsjett. Du følger opp egne prosjekt fra innsalg og tilbud til ferdigstillelse. Prosjektleder ivaretar eksisterende kundeportefølje og jobber aktivt mot nye potensielle kunder, og bidrar til at bedriften totalt sett har en solid ordrereserve, og når sine omsetningsmål.

Du er vår representant utad og utfører dine oppdrag på en effektiv og nøyaktig måte. Orden og god fremtreden, samt plettfri vandel er et krav.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer med engasjement og yrkesstolthet. Konkurransedyktige betingelser og relevant arbeidsutstyr. Arbeidssted er ved vår avdeling Oslo Lindeberg. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

  • Salg og prosjektering av større og mindre prosjekter og oppdrag.
  • Kvalitetssikre alle detaljer i egne prosjekter fra innsalg til ferdigstillelse.
  • Overvåke markedet, ha tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere og ha førstehåndskunnskap om hvilke løsninger vi kan tilby.
  • Ivareta alle type henvendelser inklusiv serviceoppdrag.

Motivasjon, læringsvilje og interesse kan veie opp for manglende formell kompetanse. Følgende kvalifikasjoner er ønskelige men ikke avgjørende.

  • Erfaring med å jobbe med prosjektstyring
  • Salgserfaring med befaring, tilbudsbeskrivelse og gjennomføring
  • Bransjeerfaring innen lås og beslag, dørautomatikk eller adgangskontroll
  • Relevant svennebrev vil være en fordel
  • Annen relevant håndverkerbakgrunn

Plettfri vandel; uttømmende politiattest må leveres før ansettelse, og førerkort klasse B er et krav. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk.

For å lykkes i stillingen mener vi nøkkelen er at:

Du arbeider godt både selvstendig og i team, og er løsningsorientert. Du er ansvarsbevisst med klare krav til egen kvalitet, er tillitsskapende og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer. Du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver og overholder tidsfrister. Du bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger, og yter topp service, overfor våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som egne kollegaer.

Stilling: Prosjektleder 
Arbeidstid: Heltid
Sted: Oslo Lindeberg

Søknader behandles fortløpende

Henvendelser bes rettes til avdelingsleder André Strandberg, Låssenteret Oslo Lindeberg. Søknad og CV kan sendes per epost.

Telefon: 408 05 920
E-post: andre.strandberg@lassenteret.no