Prosjektleder og Servicetekniker

Avdeling Oslo Lindeberg

Vil du jobbe i et selskap i sterk vekst?
Vi har økende oppdragsmengde i Oslo og søker etter

Prosjektleder

Jobber med innsalg og oppfølging av egne prosjekter, er ansvarlig for å ivareta eksisterende kundeportefølje, samt jobbe mot nye potensielle kunder.  Som prosjektleder skal du bidra til at bedriften totalt sett har en solid ordrereserve og når sine omsetningsmål. Du er ansvarlig for eget salgsbudsjett og rapporterer til avdelingsleder.

Viktigste arbeidsoppgaver er:
 • Salg og prosjektering av større og mindre prosjekter og oppdrag.
 • Kvalitetssikre alle detaljer i egne prosjekter fra innsalg til ferdigstillelse.
 • Overvåke markedet, ha tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere og ha førstehåndskunnskap om hvilke løsninger vi kan tilby.
 • Ivareta alle type henvendelser inklusiv serviceoppdrag.
Følgende kvalifikasjoner er ønskelige:
 • Erfaring med å jobbe med prosjektstyring.
 • Erfaring fra lås-, automatikk-, alarm- eller adgangskontrollbransjen.
 • Relevant fagbrev/ svennebrev vil være en fordel.

Servicetekniker

Jobber med installasjon og service av automatiske sikkerhetsanlegg og helhetlige sikkerhetsløsninger. Du rapporterer til avdelingsleder.

Viktigste arbeidsoppgaver er installasjon og service av:
 • Automatiske sikkerhetsanlegg som dørautomatikk, elektromekanisk lås, adgangskontroll, porttelefon, CCTV og alarmsystemer.
 • Elektromekaniske produkter.
 • Mekanisk lås, låssystemer, beslag og andre sikkerhetsprodukter.
Følgende kvalifikasjoner er ønskelige:
 • Erfaring med løsninger og produkter innen adgangskontroll, alarmsystemer, automatikk, elektroniske og mekaniske låssystemer.
 • Erfaring med automasjon og svakstrøm.
 • Relevant fagbrev/ svennebrev slik som låsesmed, telekommunikasjon, automasjon, dataelektroniker, elektriker vil være en fordel.
 • God data- og nettverkskunnskap.

I begge stillingene er man vår representant utad og ansvarlig for å utføre oppdrag på en effektiv og nøyaktig måte. Motivasjon, læringsvilje og interesse kan veie opp for manglende formell kompetanse.

Orden og god fremtreden samt plettfri vandel er et krav. Du må inneha førerkort klasse B, og kunne snakke og skrive flytende norsk. Reiseaktivitet må påregnes.

Vi mener det er viktig at:

Du kan arbeide selvstendig, er kreativ og løsningsorientert. Du er ansvarsbevisst og har klare krav til egen kvalitet, er tillitsskapende og bevisst på å bidra til et godt arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer. Du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver og overholder tidsfrister. Du bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger, både kvantitative og kvalitative, og yter topp service, overfor våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som egne kollegaer.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer. Konkurransedyktige betingelser, forsikring og pensjonsvilkår i henhold til bransjens standard, og relevant arbeidsutstyr.

Stillinger: Prosjektleder, Servicetekniker 
Arbeidstid: Heltid
Sted: Oslo Lindeberg

Søknader behandles fortløpende

Vennligst ta kontakt med vår avdelingsleder André Strandberg, Låssenteret avd. Oslo Lindeberg. Søknad og CV kan sendes per epost.

Telefon: 408 05920
E-post: andre.strandberg@lassenteret.no