Prosjektleder i Fredrikstad

Ønsker du deg spennende utfordringer i et selskap i sterk vekst?

 

Vi søker Prosjektleder til avdeling Fredrikstad.  

Prosjektleder jobber med innsalg og oppfølging av egne prosjekter, er ansvarlig for å ivareta eksisterende kundeportefølje, samt jobber mot nye potensielle kunder. Prosjektleder er ansvarlig for prosjektet i hele fasen fra innsalg og tilbud til ferdigstillelse. Prosjektleder skal bidra til at bedriften totalt sett har en solid ordrereserve, og når sine omsetningsmål, og er ansvarlig for sitt eget salgsbudsjett. Du er vår representant utad og ansvarlig for å utføre dine oppdrag på en effektiv og nøyaktig måte. Orden og god fremtreden, samt plettfri vandel er et krav. Prosjektleder rapporterer til Avdelingsleder.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer med engasjement og yrkesstolthet. Konkurransedyktige betingelser og relevant arbeidsutstyr. Arbeidssted er ved vår avdeling i Fredrikstad og noe reiseaktivitet må påregnes. Tiltredelse snarest.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

  • Salg og prosjektering av større og mindre prosjekter og oppdrag.
  • Kvalitetssikre alle detaljer i egne prosjekter fra innsalg til ferdigstillelse.
  • Overvåke markedet, ha tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere og ha førstehåndskunnskap om hvilke løsninger vi kan tilby.
  • Ivareta alle type henvendelser inklusiv serviceoppdrag.

Motivasjon, læringsvilje og interesse kan veie opp for manglende formell kompetanse.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige men ikke avgjørende

  • Erfaring med salg og å jobbe med prosjektstyring.
  • Erfaring fra lås-, automatikk-, alarm- eller adgangskontrollbransjen.
  • Relevant fagbrev/ svennebrev vil være en fordel.

Plettfri vandel; uttømmende politiattest må leveres før ansettelse, og førerkort klasse B er et krav. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk.

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at:

Du kan arbeide selvstendig, er kreativ og løsningsorientert. Du er ansvarsbevisst og har klare krav til egen kvalitet, er tillitsskapende og bevisst på å bidra til et godt arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer. Du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver og overholder tidsfrister. Du bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger, både kvantitative og kvalitative, og yter topp service, overfor våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som egne kollegaer.

Stilling: Prosjektleder 
Arbeidstid: Heltid
Sted: Fredrikstad 

Søknader behandles fortløpende

Henvendelser kan rettes til avdelingsleder Patrick Andersen. Vennligst send CV og kortfattet søknad på e-post.

Telefon: 411 60 441
E-post: patrick.andersen@lassenteret.no