Prosjektleder i Follo

 

Ønsker du deg spennende utfordringer i et selskap i sterk vekst?

Til vår avdeling i Ski, Follo søker vi

Prosjektleder 

Prosjektleder jobber med innsalg og oppfølging av egne prosjekter, er ansvarlig for å ivareta eksisterende kundeportefølje, samt jobber mot nye potensielle kunder. Prosjektleder er ansvarlig for prosjektet i hele fasen fra innsalg og tilbud til ferdigstillelse. Prosjektleder skal bidra til at bedriften totalt sett har en solid ordrereserve, og når sine omsetningsmål, og er ansvarlig for sitt eget salgsbudsjett. Du er vår representant utad og ansvarlig for å utføre dine oppdrag på en effektiv og nøyaktig måte.

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer med engasjement og yrkesstolthet. Konkurransedyktige betingelser og relevant arbeidsutstyr. Arbeidssted er ved vår avdeling i Ski, Follo. Noe reiseaktivitet må påregnes og tiltredelse ønskes snarlig.

Viktigste arbeidsoppgaver vil være:

  • Salg og prosjektering av større og mindre prosjekter og oppdrag.
  • Kvalitetssikre alle detaljer i egne prosjekter fra innsalg til ferdigstillelse.
  • Overvåke markedet, ha tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere og ha førstehåndskunnskap om hvilke løsninger vi kan tilby.
  • Ivareta alle type henvendelser inklusiv serviceoppdrag.

Motivasjon, læringsvilje og interesse kan veie opp for manglende formell kompetanse.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige men ikke avgjørende

  • Har en iboende kremmerånd og liker å jobbe med salg og/ eller prosjektstyring.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
  • Praktisk erfaring fra lås-, automatikk-, eller adgangskontrollbransjen.
  • Relevant fagbrev/ svennebrev vil være en fordel.
  • Annen relevant håndverkerbakgrunn

Plettfri vandel; uttømmende politiattest må leveres før ansettelse, og førerkort klasse B er et krav. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk.

For å lykkes i stillingen mener vi det er viktig at:

Du kan arbeide selvstendig, er kreativ og løsningsorientert. Du er ansvarsbevisst og har klare krav til egen kvalitet, er tillitsskapende og bevisst på å bidra til et godt arbeidsmiljø sammen med dine kollegaer. Du er fleksibel i forhold til forefallende arbeidsoppgaver og overholder tidsfrister. Du bidrar til at bedriften oppnår sine målsetninger, både kvantitative og kvalitative, og yter topp service, overfor våre kunder og samarbeidspartnere, så vel som egne kollegaer.

Stilling: Prosjektleder
Arbeidstid: Heltid
Sted: Avd. Follo

Søknader behandles fortløpende

Henvendelser bes rettes til avdelingsleder Låssenteret Follo, Kjetil Byman. Søknad og CV kan sendes per epost.

Telefon: 900 27 870
E-post: morten.mellbye@lassenteret.no